PlasticPortal.eu - denně aktualizovaný portál pro plasty a gumu

Aktuality
Agentura S&P zvýšila dlouhodobý rating společnosti MOL na investiční stupeň BBB- se stabilním výhledem

24.11.2017 | Ratingová agentura S & P zvýšila dlouhodobý rating společnosti MOL na investiční stupeň BBB- se stabilním výhledem.

Firma Plastex má novou, svěží webstránku

22.11.2017 | Firma Plastex poskytuje komplexní dodávky obalových fólií a zajišťuje celý proces od návrhu obalu.

Lepším plánováním výroby k splněným termínem

20.11.2017 | I VY TO ZNÁTE? Stojíte ráno před otázkami: Co všechno máme dnes vyrobit? Stihneme to? Máme veškerý materiál? Budeme potřebovat kooperace? Máme dostatečně vytížené stroje?

Rýchle a presné kalkulácie

15.11.2017 | Často slyšíme ve firmách podobné vyjádření: "Máme přesné kalkulace " a "kalkulovat rychle a flexibilně " - Realita je ale mnohdy jiná ...

PlasticPortal.eu sponzorem modelářské soutěže Cena primátora města Nitra 2017

13.11.2017 | Minulý měsíc se v Nitře uskutečnila největší modelářská soutěž v regionu, věnovaná plastikovému a papírovému modelářství.

 
Prekladový slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálně v legislativě
Obsah PAH v předmětech a v hračkách

03.07.2017 | Na webové stránce ECHA je nová výzva k předkládání připomínek a důkazů týkající se obsahu PAH uvedeného v položce 50 přílohy XVII nařízení REACH v pře ...

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

31.05.2017 | Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

Veřejná konzultace o pravidlech odpovědnosti výrobce za škodu způsobenou vadou výrobku

10.04.2017 | Evropská Komise zahájila na svých webových stránkách veřejnou konzultaci o pravidlech odpovědnosti výrobce za škodu způsobenou vadou výrobku.

Zdravotnické prostředky - Systémy managementu kvality

07.12.2016 | Norma pro Zdravotnické prostředky - Systémy managementu kvality - Požadavky pro účely předpisů z prosince 2016.

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
 
Zákony a normy
 
 

Technické normy a plasty

12.6.2015

Jste výrobcem, dovozcem nebo uživatelem plastových výrobků nebo dodavatelem surovin pro jejich výrobu? Více...

 
 

Bezpečnost hraček

9.7.2014

Směrnice evropske parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček byla změněna: Více...

 

Obecná bezpečnost výrobků

9.7.2014

S ohledem na směrnici evropske parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků byla v Úrední vestník EU zveřejněním následující prováděcí rozhodnutí: Více...

 

Zákon o obalech a právní předpisy upravující oblast obalů a odpadů z obalů v SR

3.7.2014

Souhrn nejdůležitějších zákonů, které souvisejí s problematikou odpadů, zejména s problematikou odpadů z obalů. Více...

 

Chemická bezpečnost výrobků

28.5.2014

Existuje široká škála různých chemických látek používaných v běžných výrobcích a mnohé nebezpečné látky se šíří do životního prostředí z výroby, používání a likvidace výrobků. Součástí nakládání s chemikáliemi v právních předpisech EU týkajících se bezpečnosti výrobků je i nakládání s odpady, design výrobků a chemických látek, s cílem snížit nebezpečné účinky chemických látek ve výrobcích. Více...

 

Obecná bezpečnost výrobků

28.5.2014

Evropské právní předpisy zajišťují vysokou úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů. Na produkty uvedené na trh v rámci vnitřního trhu se vztahují obecné bezpečnostní požadavky. Více...

 

Nanomateriály

28.5.2014

Nanomateriály jsou podle doporučení, které přijala Evropská komise, materiály, jejichž hlavní složky mají rozměr 1 až 100 miliardtin metru. Více...

 

CLP

28.5.2014

Klasifikace nebezpečných chemických látek a směsí Více...

 

REACH

27.3.2014

Európska chemická legislatíva REACH Více...

 
 
Nejnovější inzerce

Koupě | LDPE odpad a fólia
24.11.2017

 
 

Prodej | LDPE granulát
24.11.2017

 
 

Koupě | Drť ABS a PS Bílá
22.11.2017

 
 
 
 

Prodej | PPC regranulát
20.11.2017

 
 

Koupě | Drť ABS natur
20.11.2017

 
 
 

Prodej | ABS drť černá
17.11.2017

 
 
 
Výstavy
DMP 2017

28.11.2017 | 19. Mezinárodní veletrh pro formy, zpracování kovů, plasty, balení a pryž.

Plast Eurasia 2017

06.12.2017 | 27. mezinárodní plastikářský veletrh v Istanbulu

FESPA Eurasia 2017

07.12.2017 | FESPA je globální udalost pro sítotisk, digitální tisk a textilní tisk.

Arabiamold

11.12.2017 | Formy a nástroje.

PLASTIVISION ARABIA

11.12.2017 | Plastikářský veletrh pro plasty, tisk a obaly.

Erbil 5P

14.12.2017 | Plastikářský veletrh.

Plastics Vietnam 2018

10.01.2018 | Mezinárodní plastikářská výstava.

EcoWASTE 2018

15.01.2018 | EcoWASTE je nová mezinárodní platforma, která sdružuje předních místních a mezinárodních profesionálů ze sektoru odpadů pro recyklaci na Středním Východě.