• Úvod
  • Workshopy, semináře
  • 4. mezinárodní chemicko-technologická konference – International Conference on Chemical Technology (ICCT 2016)

4. mezinárodní chemicko-technologická konference – International Conference on Chemical Technology (ICCT 2016)

  • 25.04.2016 - 27.04.2016 | Mikulov | Česko
Čtvrtý ročník mezinárodní konference navazuje na dlouholetou tradici chemicko-technologických konferencí a klade si za cíl seznamovat odbornou veřejnost s klíčovými problémy české chemie a energetiky a rozvíjet vzájemnou informovanost mezi odborníky.

Záměrem je v neposlední řadě cíleně podporovat diskusi a motivovat ke spolupráci představitele chemického průmyslu (včetně malých a středních podniků) a akademické sféry v České republice a Slovenské republice a potažmo i v dalších evropských i mimoevropských zemích

 

TEMATICKÉ OKRUHY

•   Chemické technologie a materiály, zdroje energie

   - Petrochemie a organická technologie

   - Ropa, plyn, uhlí, paliva, biopaliva

   - Polymery, kompozity

   - Anorganická technologie

   - Materiálové inženýrství

   - Biotechnologie

   - Syntéza a výroba léčiv

 

•   Technologie pro ochranu prostředí

   - Zachycování a ukládání CO2

   - Zpracování odpadů, ochrana ovzduší a vod, technologie pro dekontaminaci půd

   - Bezpečné řízení procesů, prevence havárií, analýza rizik, atd.

Víc informací »

 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník