• Úvod
  • Aktuality
  • 9. odborný seminář z cyklu Trendy v plastikářském průmyslu

9. odborný seminář z cyklu Trendy v plastikářském průmyslu

  • 06.11.2019

Slovenský plastikářský klastr ve spolupráci se Slovenskou obchodní a průmyslovou komorou jako partner projektu Enterprise Europe Network (www.een.sk) si Vás dovolují pozvat na 9. odborný seminář z cyklu Trendy v plastikářském průmyslu.

Inovácie v oblasti produktov, materiálov a technológií, recyklácia odpadov z plastov v zmysle požiadaviek koncepcie EU, obehová ekonomika a súčasná prax v SR.

Termín realizácie: 19. - 20.11.2019

Cieľová skupina: majitelia, riaditelia firiem,výrobní riaditelia a manažéri výrobných spoločností, technológovia, vývojoví pracovníci, dizajnéri, konštruktéri foriem pre plasty, projektoví manažéri, procesní manažéri, technici kvality, nastavovači - seniori, ostatní odborníci, ktorí pracujú v plastikárskych firmách alebo kooperujú s nimi a odborná verejnosť.

Podporné aktivity seminára – propagačné a informačné materiály jednotlivých firiem. Na seminári majú možnosť účastníci seminára - zástupcovia firiem prezentovať svoj výrobný program - výrobky a možnosti pre spoluprácu. V konferenčnej miestnosti bude k tomu vyčlenený priestor. V prípade záujmu,nás vopred informujte, z dôvodu technického zabezpečenia.

Viac informácií »

Uzávierka prihlášok: 11.11.2019 (počet prihlásených je obmedzený na 50 účastníkov)

  • autor:
  • SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER
  • SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER

    SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER

    Zájmové sdružení nezávislých právnických osob a přidružených institucí, které jsou regionální a nadregionální propojeny s potenciálem zvyšování konkurenceschopnosti v plastikářské oblasti.