Školení - nakládání z odpady - pozvánka

  • 28.03.2011

Centrum vzdelávania VÚSAPL, a.s. Nitra, akreditované pracovisko MŠ SR Vás pozýva na školenie: Nakladanie s odpadom. /Zákon 223/2001 Z. z. o odpadoch,Zákon 119/2010 Z. z. o obaloch/,

ktoré sa koná 18. 05. 2011 v priestoroch VÚSAPL, a. s. Nitra. Školenie je vhodné pre pracovníkov pracujúcich s odpadmi a obalmi v organizáciách.


Viac informácií, program a prihlášku nájdete nižšie v prílohe na stiahnutie

Prieskum:
Mali by ste záujem o školenie o legislatíve týkajúcej sa biocídov?
Ak áno - aký termín by Vám vyhovoval: jún/2011 alebo september/2011
Lektormi takéhoto školenia by boli aj pracovníci Centra pre chemické látky a prípravky.

 
Kontakt: Ing. Eva Lukáčiková
Centrum vzdelávania

VÚSAPL, a. s.

Novozámocká 179

949 05  Nitra 5

tel.: 00421 37 6501 152

mobil: 0908 504 654

fax: 00421 37 6513 495

lukacikova@vusapl.sk

www.vusapl.sk
 

Ďaľšie plánované školenia nájdete aj v sekcii Workshopy a semináre 

 

 

  • autor:
  • VÚSAPL, a.s.
 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník