Školení - INTERNÍ AUDITOR dle ÈSN EN ISO / IEC 17025:2005

Školení - INTERNÍ AUDITOR dle ÈSN EN ISO / IEC 17025:2005

Poøádá CENTRUM VZDÌLÁVÁNÍ VÚSAPL, as Nitra, Akreditované pracovištì MŠ SR pro pracovníky, kteøí vykonávají nebo budou vykonávat interní audity v organizacích - v laboratoøích.

Termín školenia: 6. október 2009

Miesto: VÚSAPL, a. s. Nitra 
                               
• Obsahová náplň školenia: 
Laboratórium musí pravidelne vykonávať interné audity svojich činností na overenie, či jeho činnosti sú naďalej v súlade s požiadavkami systému manažérstva a v súlade s normou STN EN ISO/IEC 17025 (01 5253).


Program školenia:
• Účel a ciele interných auditov 
• Prehľad  noriem STN EN ISO/IEC 17025: 2005 a STN EN ISO 9001:2009
• Predmet auditu - prehľad  normy STN EN ISO 19011: 2002 
• Technika interného auditu
• Interný audit – vykonanie, techniky
• Dokumenty
Účastníci dostanú osvedčenie o absolvovaní školenia.

Odborný garant:
Ing. Eva Lukáčiková (VÚSAPL, a. s.)
Prednášajúci:
Ing. Dagmar Škerlíková (VÚSAPL, a. s.)
Ing. Eva Lukáčiková (VÚSAPL, a. s.)
Prihlášky:
Posielajte na pripojenej návratke, alebo telefonicky, e-mailom (lukacikova@vusapl.sk).
Uzávierka prihlášok: 
5. 10. 2009
Účastnícky poplatok 
65,45 €  s DPH (základ dane: 55,- €  + DPH 10,45- €); (môžete ho zaplatiť aj pri prezentáci).

Organizačné pokyny:
Prezentácia:  8,30 – 9,00
Začiatok školenia:   9,00
Predpokladané ukončenie: 15,00

Miesto konania:
VÚSAPL, a.s.
Centrum vzdelávania
Novozámocká 179
Poštový priečinok 59
949 05 Nitra 5

Kontakt:
Ing. Eva Lukáčiková
e-mail: lukacikova@vusapl.sk
Tel.: 037/65 01 152
Fax:  037/65 13 495               
IČO: 34 102 230
IČ pre DPH: SK 2020406641
Bankové spojenie:
ČSOB
č. ú.: 0202662643/7500
variabilný symbol: 0610

Doprava:
Autobus: smer Plastika, od mestského úradu – neďaleko autobusovej stanice:
linka č. 12 odchod 8:24
linka č. 14 odchod 8:49


Autom: smer Nové Zámky
(www.supernavigator.sk;)

 • autor:
 • VÚSAPL
 • VÚSAPL, akciová spoločnosť

  VÚSAPL, akciová spoločnosť

  VÚSAPL Nitra - výroba vstřikovaných plastových výrobků, výroba polymerních kompozitů (Compoundů) a LDPE fólií, konstrukce a výroba forem, testování, certifikace, vzdělávání a poradenství.Mohlo by vás také zajímat • MCAE Systems slaví 25 let!

  MCAE Systems slaví 25 let!

  Již 25 let otevírá společnost MCAE Systems svým zákazníkům dveře do světa nepřeberných možností 3D technologií. Posouvá hranice zavedených průmyslových postupů a umožňuje přehodnotit způsob návrhu designu, vývoje produktů i výrobních procesů. Umí zkrátka 3D technologie dobře implementovat do...

 • Nová verze VISI 2020.1 obsahuje vylepšení od skenování dat až po výrobu forem

  Nová verze VISI 2020.1 obsahuje vylepšení od skenování dat až po výrobu forem

  Nejnovější verze softwaru VISI od společnosti NEXNET SK, s.r.o. obsahuje vylepšení v oblasti rozvinů, designu nástrojů, reverzního inženýrství a analýzy vstřikování plastů. V neposlední řadě byly do VISI přidány přímé rozhraní pro společnosti Digimat, Stampack Xpress a rozhraní pro software NC...

 • Využití neuronových sítí v optické kontrole

  Využití neuronových sítí v optické kontrole

  Většina moderních výrobních firem aktivně řeší, jak během výrobního procesu dosáhnout co nejvyšší kvality, za co nejnižší náklady. Přesto může dojít k chybě a vyráběný produkt není v požadované kvalitě. Důvodů může být mnoho, od špatného vstupního materiálu, přes poruchu některého ze strojů, či...

 

Archiv článků

Nejbližší výstavy a semináře