Střední průmyslová škola Otrokovice

tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice    Zobrazit na mapě

telefon:577 925 078

IČO: 00128198
DIČ: CZ 00128198
IČ DPH: CZ 00128198

  • Mgr. Libor Basel, ředitel školy
  • Mgr. Dagmar Pavlacká, statutární zástupkyně ředitele školy
  • Ing. Radomil Hanulík, zástupce ředitele pro praktické vyučování

Popis firmy

Střední průmyslová škola Otrokovice je moderní státní škola, která skladbou svých vzdělávacích oborů oslovuje uchazeče i za hranicemi zlínského regionu.

Svou dlouholetou tradicí a desítky let realizovanou spoluprací s místními firmami a samosprávou města škola získala velmi dobré a silné sociální vazby, takže je její postavení nejen ve městě, ale v rámci celého Zlínského kraje a mezi místními školami velmi dobré.

Naše škola nabízí jako jedna z mála v ČR ucelený systém středního vzdělávání v oblasti chemie.  Vyučujeme čtyřletý maturitní obor Aplikovaná chemie a tříletý učební obor Chemik (Gumař-Plastikář). V současné době připravujeme nové zaměření oboru Aplikovaná chemie – technologie polymerů. Při výuce těchto oborů velmi úzce spolupracujeme s významnými gumárenskými a plastikářskými firmami, které jsou zárukou přístupu žáků k nejmodernějším poznatkům a technologiím a tím pádem také jejich budoucí uplatnitelnosti na trhu práce. Zvýšený zájem o tyto obory dokazuje, že jsme se vydali správným směrem.

Sortiment/Služby

Střední průmyslová škola Otrokovice se v loňském školním roce zapojila do mezinárodních aktivit v  programu eTwinning, skupiny studentů přírodovědných oborů se v rámci programu Leonardo da Vinci účastnily odborných stáží v Itálii a Řecku. Spolupracujeme s evropskými školami, získali jsme zajímavé partnery ze zahraničních univerzit či výzkumných center. Díky spolupráci s Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy využíváme četných příležitostí k rozvoji na celoevropské úrovni. Ve školním roce 2013/2014 jsme byli nadprůměrně úspěšní v několika grantových výzvách programu Erasmus+.

Přínosy účasti pracovníků školy či žáků v mezinárodních projektech jsou velké. Kromě zlepšení jazykových dovedností a motivace je to zvýšení úrovně znalosti v odborné oblasti nebo posílení různorodých kompetencí. Zejména kompetencí sociálních, smyslu pro iniciativu, kulturního povědomí a vyjádření, dále zvýšení flexibility a adaptability na nové životní situace i schopnosti pracovat s informacemi v mezinárodním prostředí. V konečném důsledku mají veškeré zahraniční aktivity významný vliv na posílení profesionality a prestiže naší školy.

Fotografie

Kategorie, ve kterých je firma umístěna (4)

Publikované články (2)

Prezentujte i Vy Vaši firmu!

Přidejte Vaši firmu do Katalogu firem pro plasty a gumu v ČR a SR. Vaši firmu uvidí více než 35 000 reálných uživatelů za měsíc.

+ Přidat firmu
 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník