• Úvod
 • Aktuality
 • Účinně a praktické řešení recyklace odpadů nabízí spoločnosť Hard Plastic Recycling s.r.o.

Účinně a praktické řešení recyklace odpadů nabízí spoločnosť Hard Plastic Recycling s.r.o.

Hard Plastic Recycling s.r.o is a company that specializes in the recycling and efficient processing of various types of plastics in waste management.

Vďaka účinným a praktickým riešeniam zabezpečujeme v recyklačných procesoch  triedenie, lisovanie a drvenie materiálov, ktoré následne distribuujeme odberateľom po celej Európe a vraciame ich späť do výrobného procesu, ako vysoko kvalitnú druhotnú surovinu pre spracovateľský priemysel.

Tento spôsob využitia odpadu dáva nový rozmer pojmu cirkulárna ekonomika, kde naša spoločnosť vracia späť k životu tisíce ton nevyužitého materiálu – nie odpadu. Práve toto bol ten podnet, kde vznikla myšlienka tento odpad triediť a spracovať tak aby sa dal znova vyžiť ako druhotná surovina.   

Odpad, ktorý naša spoločnosť spracováva sa stáva novým zdrojom pre zhodnotenie odpadov a výrazným spôsobom prispieva k znižovaniu zaťaženia životného prostredia.

Spracovávame:

 • Auto nárazníky
 • Plastové kontajnery
 • Potrubie a profily PVC
 • Mix tvrdých plastov
 • Plastové palety
 • Prepravky
 • Objemný plastový odpad
 • Plug tácky
 • Záhradný nábytok
 • Odpad z výroby
 • Potrubia
 • autor:
 • Hard Plastic Recycling s.r.o.
 • Hard Plastic Recycling s.r.o.

  Hard Plastic Recycling s.r.o.

  Recyklace plastů, plastový odpad, výkup, prodej, třídění, lisování plastů, drcení plastů, odpadní konstrukční plasty, sběr a výkup plastů.