• Úvod
  • Aktuality
  • Aktivity MCAE Systems na podporu dětského lesního klubu Šiška

Aktivity MCAE Systems na podporu dětského lesního klubu Šiška

  • 23.12.2013

Dětský lesní klub Šiška je ojedinělou formou mateřských školek nabízející alternativu k současnému systému předškolního vzdělávání. MCAE Systems se aktivně podílí na podpoře tohoto projektu a napomáhá tak dobré věci.

Dětský lesní klub Šiška je inspirovaný myšlenkou mateřských školek, jejichž kolébkou jsou skandinávské země. Je určen pro děti předškolního věku od 3 do 7 let a jeho základním principem je celoroční pobyt venku za každého počasí, respektující partnerský přístup k dětem a aktivní spolupráce s rodiči. Zkušení pedagogové pomáhají dětem pochopit zákonitosti přírody, která nabízí každý den nevyčerpatelné množství podnětů pro různorodou činnost. Děti se zde učí vzájemné spolupráci a nabývají potřebných znalostí a dovedností. Lesní aktivity přirozeně podporují rozumový a tělesný rozvoj, mravní, citový a sociální vývoj, rozvoj estetického, pracovního a ekologického cítění.

Zázemí klubu se nachází v krásné zahradě přímo u lesa v městské části Brno - Kohoutovice, Libušino údolí. Na rozlehlé zahradě slouží jako kryté zázemí mongolská jurta. Nachází se zde menší zděná stavba pro uskladnění materiálu a pomůcek. Součástí každodenních činností v DLK Šiška jsou různé kroužky či další aktivity. Pro svůj velký úspěch organizuje klub také letní příměstské tábory pro děti od 3 do 7 let fungujícího na principech lesní mateřské školky.

DLK Šiška je projektem občanského sdružení Šiška založeného za účelem vytvoření podnětného prostředí pro plnohodnotné předškolní vzdělávání v přírodě. Lesní mateřská škola nemá prozatím legislativní ukotvení v zákoně, a pohybuje se tak ve vakuu neziskové činnosti. Provoz lesní mateřské školy proto v současné době hradí rodiče.

Firma MCAE Systems pravidelně podporuje činnost DLK Šiška finančním darem. Zaměstnanci firmy se aktivně podílí na opravách a vylepšení zázemí klubu, pomáhají s odvozem i dovozem objemnějšího materiálu či například v zimním období se zajišťováním zásob dřeva na topení. Svými činnostmi tak firma podporuje myšlenku aktivního vzdělávání a rozvíjení dětských osobností v samotné přírodě.

www.mcae.cz

 

  • autor:
  • MCAE Systems, s.r.o.
 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník