• Úvod
  • Odborné články
  • Andreas Ostrowicki: Plasty v elektromobilitě - Vidíme celou řadu možností, jak přispět ke znalostem kolem naší technologie

Andreas Ostrowicki: Plasty v elektromobilitě - Vidíme celou řadu možností, jak přispět ke znalostem kolem naší technologie

Andreas Ostrowicki: Plasty v elektromobilitě - Vidíme celou řadu možností, jak přispět ke znalostem kolem naší technologie

Rostoucí poptávka po nižší spotřebě paliva, menším množství emisí a lepším hospodaření s CO2 volá po lehkých materiálech. Plasty jsou přesvědčivé díky své nízké hmotnosti, avšak v závislosti na způsobu použití musí ustát vysoké teploty a extrémní podmínky.

Andreas Ostrowicki, výkonný ředitel BGS Beta-Gamma-Service GmbH & Co. KG, v našem rozhovoru vysvětluje, jak se s pomocí radiačního síťování standardní a konstrukční plasty kvalifikují k příslušným účelům a jaké možnosti tato technologie elektromobilitě nabízí. 


Plasticportal.eu: Pane Ostrowicki, co se děje během procesu radiačního síťování?

Andreas Ostrowicki: Proces sám je velmi jednoduchý: Energeticky bohaté beta nebo gama záření spouští chemické reakce v plastových dílech, čímž dochází k síťování molekul – podobně jako při vulkanizaci kaučuku. Díky tomuto procesu se mnohonásobně zvyšuje trvanlivost a odolnost materiálů.

Plasticportal.eu: Jaké konkrétní účinky má radiační síťování?

Andreas Ostrowicki: Ozařování optimalizuje mechanické, tepelné a chemické vlastnosti komoditních a technických plastů tak, že dosahují kvality vysoce odolných plastů a jsou schopné je nahradit. To proto, že plastové díly zesíťované radiací vykazují výrazně lepší vlastnosti s ohledem na odolnost proti tepelnému namáhání a otěru, stabilitu a odolnost proti tečení za studena pod napětím. Kromě toho zajišťují výrazně nižší hlučnost a nevyžadují maziva. Jejich odolnost je tak působivá, že lze v mnoha funkčních dílech nahradit kovy vstřikovanými plastovými komponenty, které byly zesíťovány. Podobně nahrazují radiačně zesítěné plasty celou řadu dílů v motorovém prostoru, systémech s přeplňovaným vzduchem, obalových a fixačních prvcích pro elektrické a elektronické aplikace, jako jsou izolace kabelů a zástrčky a komponenty určené do vnitřních a vnějších prostorů.

 

BGS 
Urychlovač elektronů 3 MeV v sídle společnosti BGS ve Wiehlu - Umožňuje vylepšování plastů 

 

Plasticportal.eu: Které plasty jsou pro radiační síťování vhodné?

Andreas Ostrowicki: Mezi často zušlechťované plasty patří polyethyleny (PE) a jeho kopolymery, polyamidy (PA) a polyestery, jako je PBT a polyvinylchlorid (PVC). Rostoucí popularitě se těší také termoplastické elastomery (TPE) a polypropyleny (PP). Obecně vzato lze zářením síťovat všechny materiály, které mají v molekule dostatečně dlouhé ethylenové sekvence, ve kterých k reakci může dojít. Jelikož vývoj stále pokračuje, je třeba hodnotit případ od případu.

Plasticportal.eu: Jak lze tento proces integrovat do sériové výroby?

Andreas Ostrowicki: Ve srovnání s duroplasty, které často vyžadují nákladné opracování, nabízí radiační síťování výraznou úsporu v podobě odbourání těchto zpracovatelských vícenákladů. Dávka záření se aplikuje během několika sekund a je vysoce reprodukovatelná. Původní zpracovatelské postupy plastových dílů zůstávají stejné – ozářen je pouze koncový produkt. Výrobu proto není nutné upravovat. Radiační síťování je posledním krokem po tvarování výrobků a může být integrováno do výrobního řetězce v rámci přepravy ke konečnému zákazníkovi. Důležité je, aby všichni účastníci projektu spolupracovali od samého počátku: od dodavatele plastů po výrobce.

Plasticportal.eu: Trend směrem k elektromobilitě výrazně proměňuje používané díly a staví před ně nové výzvy. Jak hodnotíte tento vývoj s ohledem na radiační síťování?

Andreas Ostrowicki: Vývoj směrem k e-mobilitě a autonomnímu řízení otevírá pro plasty nové možnosti. Ačkoli z motorového prostoru zmizí různé plastové díly, jiné naopak přibudou, například v bateriích a spojovacích prvcích, v podobě různých spojek či krytů v elektromotoru. Plasty budou jedním z klíčových materiálů v elektromobilech budoucnosti – a budou muset splňovat stále komplexnější požadavky. V průběhu těchto změn vidíme celou řadu příležitostí, jak přinést do procesních změn naše technologické znalosti. Ať už jde o snižování hmotnosti a lehčené konstrukce, nakládání s vysokým elektrickým proudem, či bateriemi: Použité materiály jsou vystaveny vysokému stupni tepelné zátěže a musí být odolné i vůči elektrolytům. U dílů, které jsou značně mechanicky namáhány, je stále vyžadována vysoká tuhost, pevnost a houževnatost. Kromě toho nesmí docházet k elektrické korozi. Radiační síťování může představovat řešení pro všechny tyto situace dnes i v budoucnu.

 

BGS 
Andreas Ostrowicki, výkonný ředitel BGS 


Osobní údaje:

Andreas Ostrowicki (rok narození 1963) má doktorát z chemie a působí jako výkonný ředitel firmy BGS Beta-Gamma-Service GmbH & Co. KG od roku 2008. Než nastoupil do BGS, byl generálním ředitelem společnosti PolymerLatex, společném podniku firem Bayer a Degussa ve Velké Británii od roku 2003. Mezi lety 1990 a 2003 pracoval ve firmě Bayer AG, kde zastával různé pozice v Německu, Kanadě a Finsku.

  • autor:
  • BGS Beta-Gamma-Service GmbH & Co. KG., foto: Markus Steur
  • BGS Beta-Gamma-Service GmbH & Co. KG.

    BGS Beta-Gamma-Service GmbH & Co. KG.

    Průmyslové ozařování, procesy optimalizace plastových výrobků, radiační síťování plastových výrobků, radiační sterilizace, beta a gama ozařování.Mohlo by vás také zajímat 

Archiv článků

Nejbližší výstavy a semináře