Anton Paar seminář: Analýza kapalných vzorků

  • 18.02.2020 - 18.02.2020 | Bratislava | Slovensko
Během semináře budete mít možnost blíže se seznámit s portfoliem přístrojů Anton Paar. Vybrané přístroje pro Vás připravíme i na praktické ukázky.

Uvítame, ak si prinesiete vlastné vzorky. Radi ich s Vami zanalyzujeme,  odporučíme vhodnú konfiguráciu a metódu.

Program:

08:45 Úvod 

09:00 Prehľad prístrojového vybavenia AP pre analýzu kvapalných vzoriek časť I.

10:00 Prestávka 

10:15 Praktické ukážky a merania -  Hustota, Viskozita, Obsah alkoholu, Optická otáčavosť a Refraktívny index

12:30 Prestávka na obed 

13:30 Prehľad prístrojového vybavenia AP pre analýzu kvapalných vzoriek časť II. 

14:30 Prestávka 

14:45 Praktické ukážky a merania -  Bod vzplanutia, Destilačná krivka 

16:00  Diskusia a Záver

Viac informácií »

 

Kalendář seminářů

Nejbližší výstavy a semináře