Anton Paar seminář: Analýza pevných vzorků

  • 19.02.2020 - 19.02.2020 | Bratislava | Slovensko
Během semináře budete mít možnost blíže se seznámit s portfoliem přístrojů Anton Paar. Vybrané přístroje pro Vás připravíme i na praktické ukázky.

Uvítame, ak si prinesiete vlastné vzorky. Radi ich s Vami zanalyzujeme,  odporučíme vhodnú konfiguráciu a metódu.

Program:

08:45 Úvod 

09:00  Prehľad inštrumentálnych techník AP pre materiálovú charakterizáciu časť I. 

10:00 Prestávka 

10:15 Praktické ukážky a merania -  Rheológia, Rotačná viskozimetria

12:30 Prestávka na obed 

13:30 Prehľad inštrumentálnych techník AP pre materiálovú charakterizáciu  časť II. 

14:30 Prestávka 

14:45 Praktické ukážky a merania -  Veľkosti častíc, Zeta-potenciál, Rammanové spektrá 

16:00  Diskusia a Záver

Viac informácií »