Arburg na veletrhu K 2019: Dva pohledy na svět

 • 06.09.2019
 • Služby
Arburg na veletrhu K 2019: Dva pohledy na svět

Přítomnost společnosti ARBURG na předním světovém veletrhu K 2019, konajícím se od 16. do 23. října 2019 v německém Düsseldorfu, se ponese plně ve znamení témat, jako jsou digitalizace a cirkulární ekonomika. „ArburgXworld“ a „arburgGREENworld“ budou představovat odpověď společnosti ARBURG na důležité a naléhavé otázky pro svět zpracování a využití plastů.

Svět zpracování a využití plastů se stává stále multiperspektivnějším. Cílem stále zůstává šetřit zdroje a významně tak přispívat k efektivitě výroby. Návštěvníci z řad odborné veřejnosti se v hale 13 na stánku A13 přesvědčí, že společnost ARBURG se tradičně jako průkopník intenzivně zabývá významnými tématy budoucnosti, má odpovědi na aktuální otázky a nabízí konkrétní řešení pro praxi. K tomu přispívají četné inovace spojené se stroji, procesy, digitálními produkty a službami.

„Veletrh K je jako přední světový veletrh nejdůležitějším fórem pro prezentaci zásadních vizí a inovací. Každé tři roky se pozornost všech, kteří se profesně zabývají plasty, upírá na Düsseldorf, kde mohou zjistit, kam budou směřovat trendy v budoucnu,“ zdůrazňuje význam veletrhu K pro společnost ARBURG jednatel a mluvčí obchodního vedení společnosti ARBURG Michael Hehl. „Náš svět je čím dál složitější, perskpektivy se stále rozšiřují, takže čelíme stále větším výzvám.“ V konečném důsledku jde stále o smysluplné využití cenného materiálu, jako jsou plasty, efektivní výrobu a šetření zdrojů. Společnost Arburg ukáže na základě inovativních exponátů a aplikací, jak toto může fungovat v praxi.

Zaměřeno na digitalizaci a cirkulární ekonomiku

„Zabýváme se dvěma zcela zásadními otázkami naší doby: digitalizací a smysluplným využitím plastů a jejich opětovným použitím,“ zdůrazňuje dualitu přístupu Juliane Hehl, členka vedení společnosti, která zodpovídá za oblast marketingu a technologie. „V oblasti digitalizace se nám daří důležité kroky vpřed. Koncepce „arburgXworld“ však skrývá mnohem více než stejnojmenný zákaznický portál.“ Novinkami v digitálním spektru produktů a služeb jsou např. asistent plnění a rozšířená konektivita stroje ALLROUNDER. Mimo to jsou k dispozici i další aplikace a funkce pro zákaznický portál.

„Velmi nás těší, že cirkulární ekonomika je tak důležitým tématem na veletrhu K 2019,“ dodává Juliane Hehl, protože ochrana životního prostředí a šetření zdrojů jsou hluboce zakotveny ve firemní filozofii. „V Düsseldorfu budeme moci odborné veřejnosti poprvé lépe představit náš „arburgGREENworld“ a pomocí různých příkladů, na které bylo poukazováno také v rámci mezinárodního Arburg Packaging Summit v červnu 2019, ukázat, jak mohou řešení v praxi konkrétně vypadat.“

Ponořte se do digitálního světa ARBURG

U stánku „13A13“ na veletrhu K 2019 můžete nahlédnout do digitálního světa ARBURG jako nikdy předtím. Na deseti interaktivních zastávkách „Road to Digitalisation“ se návštěvníci dozvědí více o „Smart Machine“, „Smart Production“ a „Smart Services“.

Patří sem např. nový „plastifikační asistent“ pro přípravu materiálu a pro plánovanou realizaci údržby na šneku nebo simulátor řízení. Na veletrhu K 2019 bude zastoupeno i  šest osvědčených asistenčních balíčků, systém sběru výrobních a procesních dat (ALS a ATCM) a vzdálený servis (Arburg Remote Service ARS). Všechna vystavovaná zařízení pro vstřikování plastů jsou vybaveny tzv. „Basis Connectivity“, tzn. jsou vybaveny IIoT-Gateway a lze je prostřednictvím rozhraní snadno a standardizovaně propojit s nadřazenými systémy ARS a zákaznickým portálem „arburgXworld“.

Nové aplikace zákaznického portálu “arburgXworld”

Zákaznický portál „arburgXworld“ je německým zákazníkům k dispozici od března 2019 a těší se skvělému ohlasu. Kromě bezplatných funkcí, jako jsou centrální aplikace „Machine Center“, „Service Center“, „Shop“ a „Calendar“ budou počínaje veletrhem k dispozici další placené nabídky, které poskytují značnou přidanou hodnotu. Novinkami jsou např. „Self Service“, „Dashboard“ k statusu stroje, simulátor řízení a sběr procesních dat. Zákaznický portál bude navíc počínaje veletrhem k dispozici na mezinárodní úrovni v 18 jazycích.

„Chytrý“ Allrounder zná vyráběný díl

Arburg představuje obzvláště inteligentní aplikaci na elektrickém stroji Allrounder 570 A s uzavírací silou 2.000 kN a řízením Gestica. Do řízení je integrovaný nový průvodce plněním, tzn. že Allrounder „zná“ výlisek, který má vyrábět – brýle Uvex z PA12.

Průvodce plněním vyvinula společnost Arburg ve spolupráci se svým německým partnerem Simcon. Tato aplikace byla na provozovaném stroji Allrounderu poprvé představena na Technologických dnech 2019, aplikace prezentovaná na veletrhu K 2019 jde o krok dále: Offline vytvořený simulační model a geometrie dílů se načítají přímo do řízení. V řízení Gestica je postupné plnění dílu ve vztahu k aktuální poloze šneku animováno v reálném čase jako 3D grafika.

Ve spolupráci se společností Simcon se podařilo rozšířit funkci průvodce plněním tak, aby bylo možné pokrýt širší škálu nástrojů a materiálů. Obsluha stroje může na obrazovce Gestica interaktivně porovnávat výsledky offline vytvořené simulace s průběhem plnění v posledním cyklu. To přináší výhody ohledně doby technologické přípravy, bezpečnosti a efektivity.

Elektrický Allrounder 570 A je integrovaný v systému na klíč. Při výrobě ochranných brýlí se sofistikovaným designem činí doba cyklu přibližně 30 sekund. Odebírání a manipulace s dílem pro provedení optické kontroly, laserového značení a balení provádí šestiosý robot. Výrobní buňka je navíc vybavena Scada-systémem Arburg Turnkey Controle Module (ATCM), který umožňuje mimo jiné stoprocentní sledovatelnost dílů.

Cirkulární ekonomika v praxi

Na veletrhu představí společnost Arburg dvě aplikace týkající se cirkulární ekonomiky. Při výrobě kelímků z PP se používá přibližně 30 procent recyklovaného materiálu. V tomto praktickém příkladu pro uzavřenou cirkulární ekonomiku spolupracuje Arburg s firmou Erema (hala 9, stánek C05), která poskytuje recyklovaný PP. Za dobu cyklu přibližně čtyři sekundy se na hybridním stroji Allrounder 1020 H vyrobí vždy po 8 kelímcích. Tyto nové konstrukční rozměry v portfoliu strojů jsou prezentovány jako verze Packaging. Světlost mezi vodicími sloupy činí 1.020 milimetrů, stroj má uzavírací sílu 6.000 kN a novou vstřikovací jednotku o velikosti 7000. To samé nabízí Allrounder 1120 H s maximální hmotností výstřiku přibližně 4.200 gramů polystyrenu.

Druhá aplikace týkající se cirkulární ekonomiky používá k výrobě technického produktu materiál PCR (post-consumer recyclate) pocházející z domácího odpadu. Na trhu dostupný PCR je zpracováván dvoukomponentním elektrickým strojem Allrounder 630 A v procesu napěňování Profoam, druhým materiálem je TPE. Pomocí vstřikování se vyrobí rukojeť dveří stroje, jejíž dvě poloviny se zkompletují ve formě. Následuje částečný obstřik rukojeti měkkou složkou.

Tato aplikace názorně ukazuje, jak lze materiál PCR vrátit do oběhu za vzniku vysoce kvalitních funkčních dílů s dlouhou životností.

Premiéra: arburgGREENworld

Díky těmto aplikacím dokazuje Arburg svou kompetenci v cirkulární ekonomice a šetření zdrojů. V novém programu „arburgGREENworld“, který je založen na čtyřech pilířích, bylo spojeno mnoho aktivit – jak pro zákazníky, tak i interně v rámci společnosti. První tři pilíře „Green Machine“, „Green Production“ a „Green Services“ se vztahují na nabídky pro zákazníky a čtvrtý pilíř „Green Environment“ zahrnuje interní procesy společnosti Arburg.

Inovativní aplikace a procesy

Elektrický Allrounder 470 A s uzavírací silou 1.000 kN ukáže, jak lze prostřednictvím technologie IMSE (Injection Moulded Structured Electronics) vytvořit funkční produkty postupem In‑mould. Za tímto účelem se do nástroje vkládají fólie s integrovanými elektronickými funkcemi a zpětně se vstřikují pomocí PC. Na veletrhu pak vstřikovací stroj vyrábí noční světlo v době cyklu přibližně 75 sekund.

Elektrický Allrounder 270 A vybavený mikrovstřikovací jednotkou velikosti 5 se šnekem o průměru 8 mm, 8násobnou formou a LSR-kartuší vyrábí mikrospínače z netemperovaného tekutého silikonu. Váha výlisku činí pouhých 0,009 gramů, doba cyklu přibližně 20 sekund. Výlisky jsou odebírány manipulátorem Multilift 3+1, v úchopu vizuálně zkontrolovány, uspořádány odděleně podle kavit a nakonec zabaleny do papírových sáčků. Tyto mikrokomponenty jsou využívány v automobilovém průmyslu a medicínské technice.

Zastřikování hybridních dílů ukáže vertikální Allrounder 375 V s uzavírací silou 500 kN, který je kompaktně automatizovaný pomocí manipulátorem Multilift Select namontovaném na stojanu stroje. Zálisky jsou připraveny na cívce a kontakty jsou zastřikovány na hybridní konektory v době cyklu přibližně 15 sekund.

Nový Freeformer navíc poskytne technologický výhled, jak lze v budoucnu pomocí aditivní výroby (systém APF) tisknout vláknem zesílené díly.

Jedinečná příležitost: 20 strojů společnosti Arburg na veletrhu K 2019

Celkem osm strojů Allrounder a jeden Freeformer předvedou u stánku společnosti Arburg novou strojírenskou technologii a inovativní aplikace a procesy. Na partnerských stáncích si mohou návštěvníci prohlédnout dalších jedenáct strojů. Arburg se svými 20 vystavovanými stroji pokryje na veletrhu K 2019 široké spektrum procesů, např. tenkostěnné vstřikování, hybridní technologie, inmould-labeling a fóliové technologie, vícekomponentové vstřikování včetně sendvičových procesů, mikrovstřikování, technologii napěňování Profoam, technologii vstřikování do kubické formy, zpracování tekutého silikonu, magnetických plastů, bioplastů a recyklátů. Aplikace vycházejí ze všech hlavních průmyslových odvětví a trendových témat: automobilový průmysl a elektromobilita, elektronika, lehké konstrukce, medicínská technika a obaly. „A to není všechno,“ slibuje Juliane Hehl, „v neposlední řadě vysypeme v Düsseldorfu další eso z rukávu a zveme návštěvníky veletrhu, aby si na veletržním stánku sami udělali obrázek o nových strojích procesech a aplikacích.“

ARBURG 
„Na veletrhu K se budeme zabývat dvěma zcela zásadními otázkami naší doby: digitalizací a smysluplným využitím plastů a jejich opětovným použitím,“ zdůrazňuje Juliane Hehl, členka vedení společnosti zodpovídající za oblast marketingu a technologie. 
 • autor:
 • ARBURG spol. s.r.o.


Mohlo by vás také zajímat

 • Nový Volkswagen Golf, ID.3 a čtvrtá generace Škody Octavia na Vienna Autoshow 2020, fotogalerie

  Nový Volkswagen Golf, ID.3 a čtvrtá generace Škody Octavia na Vienna Autoshow 2020, fotogalerie

  V tomto roce se na Vídeňském autosalonu, který se konal od čtvrtka 16. ledna do neděle 19. ledna, představilo 40 značek automobilů a kolem 330 nových modelů - včetně jedné světové, jedné evropské, desítkami rakouských a pro našince i Slovenské premiér. Kromě nových lesklých automobilů 14. ročník...

 • V Nitře vyroste Regionální tréninkové centrum, bude vybaveno i roboty

  V Nitře vyroste Regionální tréninkové centrum, bude vybaveno i roboty

  Soukromá střední odborná škola polytechnická DSA v Nitře bude mít nové Regionální tréninkové centrum za téměř 7 mil. eur. Hlavní hala bude studentům školy k dispozici již v příštím školním roce, další učebny přibudou v průběhu následujících dvou...

 • Dodavatelé pro Auto roku 2020 v České republice

  Dodavatelé pro Auto roku 2020 v České republice

  Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) představuje firmy, které v rámci 26. ročníku ankety Auto roku 2020 v České republice získaly právo používat prestižní označení „Dodavatel pro Auto roku 2020 v České republice“. Díly tuzemských firem přitom nese nejen vítězný vůz, většina z nich je součástí...

 • SOFTIP se připojil k Pařížské výzvě na důvěru a bezpečnost v kyberprostoru

  SOFTIP se připojil k Pařížské výzvě na důvěru a bezpečnost v kyberprostoru

  SOFTIP se připojil k Pařížské výzvě (Paris Call), jejímž cílem je mezinárodní spolupráce na posílení ochrany a důvěry v digitálním světě. Pařížská výzva představuje celosvětově největší seskupení zúčastněných stran, které se spojily, aby podpořily bezpečnost v digitálním prostoru a společně tak...


 • Výroba motorových vozidel dohání loňské tempo

  Výroba motorových vozidel dohání loňské tempo

  Sdružení automobilového průmyslu přináší tradiční přehled o výrobě a odbytu vozidel za období od 1. ledna do 30. listopadu 2019. Mírný pokles celkové výroby motorových vozidel v období od ledna do konce listopadu potvrdil dosavadní trend letošního...

 • PF 2020

  PF 2020

  Veselé Vánoce a šťastný Nový rok...

 • Očekávané změny v autoprůmyslu hlavním tématem Valné hromady AutoSAP

  Očekávané změny v autoprůmyslu hlavním tématem Valné hromady AutoSAP

  V tradičním předvánočním termínu se v průhonickém Floretu konalo setkání vrcholných představitelů členských firem Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP). V pořadí již 91. Valná hromada potvrdila kooptaci člena představenstva AutoSAP Roberta Kimla, generálního manažera pro administrativu...