ARBURG: Se systémem ALS k efektivnější, digitalizované výrobě

ARBURG: Se systémem ALS k efektivnější, digitalizované výrobě

Dosažení vyšší efektivity zpracování plastů díky digitalizovaným procesům? To je možné s počítačovou aplikací Arburg Lietrechner-System (ALS), kterou vyvinula společnost Arburg. ALS slouží k plánování a monitorování výroby a dokáže statisticky vyhodnotit nasbíraná data.

Tento výrobní informační systém byl navržen speciálně pro použití ve výrobě plastových dílů a komponent a poskytuje základ pro efektivní a transparentní řízení výroby a zdrojů. Systém se neustále vyvíjí, novinkou je mobilní funkce ALS pro výrobu bez papírování.

Hlavní benefity systému ALS spočívají v digitalizaci plánování výroby, možnosti udržovat přehled, vytvářet dokumentaci a dosahovat optimalizací. Aplikace podporuje bezpečnou centrální správu dat strojů, aniž by bylo potřeba manuálně zasahovat. Průběh zakázky, stavy stroje, procesní parametry a alarmová hlášení se zaznamenávají online.

Díky aktualizacím jsou vždy k dispozici ty nejnovější, optimalizované a schválené programy pro výrobní proces, které lze ihned přenést do stroje. Tak vypadá efektivní výroba budoucnosti.

Typická lisovna s 20 stroji ušetří díky systému ALS až 1250 hodin pracovního času ročně.


Propojení strojů díky bráně IIoT

Digitalizovaná výroba vyžaduje propojení strojů ve výrobním systému (MES). Všechny vstřikovací stroje ALLROUNDER jsou standardně vybaveny „základní konektivitou“, tj. jsou vybaveny bránou IIoT, takže je lze snadno dovybavit rozhraním OPC UA nebo rozhraním EUROMAP 77. Data související s procesem, kvalitou nebo servisem tak lze posílat nadřazeným softwarovým nástrojům a platformám.

Vedle stávající hotline pro ALS bylo podstatné zřídit také specializovaný tým podpory pro konektivitu. Systém ALS je vybaven různými rozhraními pro připojení vstřikolisů všech značek a výrobců. K propojení strojů, pro které není k dispozici datové rozhraní nebo je nelze bez značných nákladů dodatečně instalovat, lze použít moduly I/O (digitální signály).
Další výhodou je možnost využití flexibilního rozhraní k centrálnímu systému ERP (plánování podnikových zdrojů).

Od vizionářského konceptu po plně automatické zpracování plastů

Koncept, který společnost Arburg představila na veletrhu K v roce 1986, předběhl svou dobu. Plně automatizovaný výrobní systém bez ručního nastavování skládající se z několika propojených vstřikovacích strojů byl od počátku řízen ranou verzí vlastního řídicího počítačového systému ALS. Od té doby systém prochází neustálým vývojem a dnes zajišťuje komplexní transparentnost napříč celou výrobou.

Hlavní benefity systému ALS ve výrobě:
- podrobné plánování výroby
- optimalizace procesů
- sběr dat o

 • zakázce
 • stroji
 • konfiguraci
 • procesu
 • kvalitě

- analýza dat
- dokumentace
- sledování, údržba, opravy

Data lze vyměňovat jak prostřednictvím rozhraní PPC/ERP a zákaznického portálu arburgXworld (vertikální integrace), tak napříč výrobními zařízeními a místy (horizontální integrace) (obr. 1). To usnadňuje přímý tok informací od stroje až po plánování materiálu, nákup a prodej.

Arburg - Systém řídicího počítače ALS  
 Obr. 1: Systém řídicího počítače ALS společnosti Arburg, který funguje jako centrální konektor, poskytuje platformu pro online výměnu dat napříč výrobními zařízeními a místy (horizontální integrace), stejně jako se systémem ERP a zákaznickým portálem arburgXworld (vertikální integrace).

 

Kombinujte moduly a funkce podle potřeb

Systém ALS dokáže výrobu zefektivnit na maximum. To znamená plánování výrobních procesů s přesností na minuty, jejich následný monitoring a možnost přehledné dokumentace. Veškeré informace jsou snadno dohledatelné na jednom místě – vašem počítači nebo mobilním zařízení, ať už potřebujete zjistit stavy strojů,
nebo aktuální ukazatele úloh, směn, či kvality výroby. Veškeré potřebné informace lze sledovat, kdykoliv potřebujete.

Pro systém řídicího počítače je k dispozici množství modulů a funkcí, které lze flexibilně kombinovat. Výchozí bod představuje „základní“ modul s centrální databází (obr. 2). K dispozici jsou moduly pro čtyři nadřazené úlohy:

- Informační centrum
- Dokumentace a archivace
- Správa výroby a zdrojů
- Zajištění kvality

Stav stroje se v systému ALS zobrazí v podokně obsahujícím stavové údaje (provozní režimy, alarmy, příčiny chyb), provozní údaje (počítadlo dílů, program, informace o formě a zakázce) a dokonce i procesní parametry (aktuální hodnoty ze vstřikovacího cyklu). Přehled výroby ukazuje nejnovější stav ve výrobní hale. Zahrnuje průběh výroby a ukazatele včetně celkové efektivnosti zařízení (OEE), dostupnosti, účinnosti a míry kvality. Sledování a zaznamenávání skutečných hodnot umožňuje snadno zachytit odchylky ve výrobním procesu. Systém také přispívá ke zlepšování a ověřování kvality výroby.

Tablet namísto papíru

Nadměrné papírování je díky terminálu s mobilními funkcemi ALS minulostí (obr. 2). S digitální evidencí bude vaše práce výrazně ekologičtější, ušetříte spoustu času a dosáhnete vyšší transparentnosti. Prostřednictvím jednotlivých modulů zobrazíte stav procesu a výrobního postupu, ale také aktuální ukazatele. Univerzální konektor pro komunikační protokol OPC UA umožňuje vedle vstřikovacích lisů snadno integrovat i jiné typy zařízení.

Vizualizujte data pro lepší přehlednost

Zaznamenejte hodnoty, analyzujte a vytvořte vizualizace energetických údajů podle konkrétní úlohy díky přídavnému modulu „Vizualizace energie“ (obr. 3).

Zejména společnosti, které jsou certifikovány podle normy ISO 50001, musí splňovat přísné požadavky na zavádění, implementaci, kontinuitu a zlepšování svých systémů energetického managementu. Podrobná a průběžná měření energie, která přesně ukazují, kde a kolik energie se ve výrobním procesu používá a/nebo spotřebovává, jsou pro dosažení souladu s těmito požadavky zásadní. Řešení od společnosti Arburg je na tyto nároky připraveno. 

Efektivnější provozní sekvence i preventivní údržba

ALS zvládne kromě plánování výroby a analýzy dat také sbírat data o skladování, konstrukci forem, údržbě a dalších oblastech výroby. Systém dokáže optimalizovat seřizovací procesy, zefektivnit provozní sekvence a také podporovat preventivní údržbu. Zohledňuje navíc umístění a dostupnost forem ve skladu, včetně hlavní formy, vložek a příslušenství.

Se systémem ALS je možné spravovat i tisíce vstřikovacích forem.


Nové funkce a lepší zákaznický portál

Zpětná vazba a podněty od zákazníků jsou pro společnost Arburg klíčové, aby bylo možné dále vyvíjet a zdokonalovat systém ALS, který musí obstát i těm nejnáročnějším uživatelským požadavkům.

Převedení serverových modulů na 64 bitů v roce 2021 výrazně zvýšilo využitelnou paměť RAM v systému ALS – teoreticky až na maximum 16 exabajtů (1018B). V praxi uživatelé mohou s výkonným systémem ALS bezproblémově pracovat i při neustálém toku velkoobjemových dat. Vývojáři systému se momentálně zaměřují zejména na nové moduly a funkce, prioritou je také lepší propojení systému ALS se zákaznickým portálem arburgXworld.

Arburg - Systém řídicího počítače ALS  
 Obr. 2: Více transparentnosti, méně papíru: díky mobilním funkcím systému ALS jsou všechny důležité informace k dispozici kdykoli a kdekoli.

 

Arburg - Systém řídicího počítače ALS  
 Obr. 3 : Přídavný modul „Vizualizace energie“ systému ALS podporuje přiřazování a vizualizaci energetických údajů na základě konkrétní úlohy. • autor:
 • ARBURG spol. s.r.o.
 • ARBURG spol. s.r.o.

  ARBURG spol. s.r.o.

  Vstřikovací stroje, vstřikolisy, příslušenství pro plasty, dvoukomponentní vstřikování, automatizace výroby, aditivní výroba, dopravníky pro surovinu, periferie, robotické systémy.Mohlo by vás také zajímat 

Nejbližší výstavy a semináře