• Úvod
  • Odborné články
  • Bezchybné vstřikování s vyšší efektivitou, zkracováním cyklů – nové špičkové technologie firmy Mold - Masters

Bezchybné vstřikování s vyšší efektivitou, zkracováním cyklů – nové špičkové technologie firmy Mold - Masters

Bezchybné vstřikování s vyšší efektivitou, zkracováním cyklů – nové špičkové technologie firmy Mold - Masters

Vedoucí světový výrobce a inovátor horkých vtoků, firma Mold-Masters, vlastnící více než polovinu patentů podaných v oboru horkých vtoků, vyvinul pro potřeby firem vyrábějících uzávěry, které vyžadují vyšší konkurenční výhody a efektivnější produkci, speciální technologií vtoků, umožňující velmi krátké cykly lisování (pod 5 sekund).

Jedná se o vtoky  jak s jehlovými uzávěry, tak i otevřené, s torpédem. Tyto vtoky mají navíc speciální provedení, umožňující rychlou výměnu barvy, což je často požadavek firem vyrábějících uzávěry. Samozřejmě, že s technologií sandwichových rozvaděčů, vyráběných ze dvou polovin, umožňující optimální vytvarování a vybalancování jednotlivých kanálů rozvaděče bez možnosti usazování hmoty, jako u vrtaných rozvaděčů.


Tyto nové řady vtoků jsme představili na NPE v USA, Orlando od 2. do 5. dubna 2012.

Tyto novinky jsou již odzkoušeny v praxi a uživatelé je velmi pozitivně uvítali, jedna aplikace 72 - otiskové formy pracuje dokonce v cyklu 3,6 sekundy, bez tažení vlasů ze vtoku nebo nějakých jiných závad na výlisku. Mimo kvalitativního zlepšení je  hlavní přínos nové technologie ve zkrácení cyklu lisování, což má přímý dopad na snížení nakládů na daný výrobek a přínáši s sebou velkou konkurenční výhodu pro danou lisovnu.

Samozřejmostí spojenou s aplikací horkých vtoků Mold-Masters je tedy minimalizace nákladů a obchodního rizika nekvalitní výroby, což je velmi důležité, jak pro výrobce formy, tak pro lisovny plastů a samozřejmě I pro konečného zákazníka. Firma Mold-Masters nabízí celou perfektní platformu svých horkých systémů a jejich regulátorů, pro nespočet nových výrobků a aplikací, služeb spojených se vstřikováním plastů, což Vám určitě pomůže k dosažení požadovaných podnikatelských cílů.

Výrobní novinky nabízí současně řešení a vhodné aplikace jak pro nástrojárny, lisovny nebo konečné zákazníky v oblasti obalů a uzávěrů, automobilového průmyslu, lékařské techniky, konzumního zboží, elektrotechniky, zboží osobní spotřeby a PET předlisků, vlastně všechny obory, kde se uplatňují plastové výlisky.

detail_rozvadece 
Detail  rozvaděče - Technologie výroby sandwichových rozvaděčů, vyrobených ze dvou polovin. Tato technologie  umožňuje přesně vybalancovat jednotlivé kanály rozvaděče, čímž se zamezí vzniku hluchých míst v rozvaděči, kde zůstává materiál, jako u vrtaných rozvaděčů. Což je důležité, je možné kanály povrchově zakalit a tím omezit difundanci pigmentů barvy do stěn kanálů, čímž se zrychluje výměna barvy.
 

 

Detail_Sprint_trysky 
Detail Sprint trysky - tryska je umístěna dále od dutiny, je tedy chladnější dutina dílu, rychlé cykly.
Robustní těsnění vtoku, menší nebezpečí zastřiknutí plastem.
Větší otvory pro průchod hmoty (průměr 3 mm) pro rychlejší vstřikování a dekompresi.
Izolační kroužek okolo torpéda pro menší přenos tepla než u plastu, také omezený přenos tepla do výlisku. 
Extrémně malý mrtvý prostor pro rychlou výměnu barvy.
Časy cyklů do 6 sekund, dosaženo min. 3,6 s u HDPE 
 
Accu_Valve_EX 
Detail jehlové  trysky válcové - Accu Valve EX  

Válcové, cylindrické ústí jehly, velmi přesné dvojí vedení jehly, nejprve jak čtyřmi střediči, tak před uzavřením linerem,umožňuje maximální životnost uzávěru.
Speciálně nabroušené drážky na jehle umožňují bezproblémové vrácení plastu při uzavírání do dutiny trysky,tím  nevzniká přetlak v ústí trysky a smykové tření – velmi důležité pro náročné kosmetické požadavky na zbytek na díle po vtoku.
Malá mrtvá místa v ústí trysky – důležité pro rychlou výměnu barvy v systému a nízkou zmetkovitost výrobků.


Chtěli bychom vyzdvihnout a popsat dvě významné novinky, a to nové regulátory teploty M-Série a nové, plně elektrické vstřikovací jednotky E-Multi.


Nový regulátor teploty M-Série vychází z naší úspěšné řady regulátorů MT Série, která proběhla inovačním krokem s cílem jej ještě vice přiblížit požadavkům provozovatelů horkých systémů v praxi, pro každou aplikaci. Mezi jeho hlavní přednosti patří:

TempMaster_M•    Dosažení precizního vstřikovacího procesu
•    Jednoduché ovládání dotykovou obrazovkou
•    Možné vložení 3D-pohledu s přiřazením dané zóny
•    Čas odezvy regulátoru jen 8,3 ms, PIDD procesor
•    Měkký start, úhlová a fázová modulace
•    Modulární karty, 5A, 15A, 20A nebo 30A
•    Uchování paměti nadstavení až na 250 forem
•    Funkce doktora – spárování zón
•    Možnost zjištění zastříknuté zóny
•    Možnost přemostění vadného temočlánku
•    Zpětná kontrola průběhu topení až 24 hodin
•    Ochrana termočlánku pro případ připojení 220V
•    Ovládání regulátoru v ČJ
•    Snadná výměna karet připojení k lisu
•    Velmi příznivý poměr cena/výkon 
 
  


Další významná novinka, kterou bude prezentovat Mold-Masters je E-Multi, plně elektrická vstřikovací jednotka. Jedná se o přídavnou, plně elektrickou jednotku, poháněnou servomotory a montovatelnou přímo na formu. Mezi její hlavní přednosti patří:

E_Multi•    Plně elektrická jednotka, dva servomotory, velmi přesná
•    Ideální pro použití v čistém prostředí
•    Průměry šneků od 14 do 32 mm, 4 velikosti jednotek
•    Vstřikovací objem od 7,7 ccm do 120 ccm plastu
•    Montáž na formu, a to vertikálně nebo horizontálně
•    Možnost montáže i na střední desku u etážové formy
•    Integrovaný regulátor teploty až na 80 zón
•    Dotyková obrazovka 15“ s HMI ovládáním
•    Standardní EUROMAP 67 rozhraní pro komunikaci s lisem
•    Flexibilní možnost nadstavení vstřikování
•    Určena zejména pro vícekomponentní vstřikování
•    Na veletrhu Plastpol, Kielze získala E-Multi zlatou medaili
 
  

Další informace o Mold-Masters, tak jako podklady s vysokým rozlišením najdete na  www.moldmasters.cz anebo přímo na www.moldmasters.com

Mold_Masters 
  • autor:
  • Ing. Čestmír Krupa
  • MOLD-MASTERS EUROPA

    MOLD-MASTERS EUROPA

    Temperační zařízení, regulátory teploty, horké vtoky pro vstřikovací formy, topná tělesa a patrony, regulátory horkých vtoků.Mohlo by vás také zajímat 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník