Bezplatné předání starých plastových oken na sběrných místech LB Plast s.r.o.

Bezplatné předání starých plastových oken na sběrných místech LB Plast s.r.o.

Životnost PVCu plastových oken můžeme odhadnout na 30 - 40 let. Vzhledem k různým okolnostem jako např. využití eurofondových projektů pro snížení energetické náročnosti budov (zateplení fasády a výměna oken) nebo celková modernizace vzhledu budovy, se staré plastová okna vyměňují častěji za novější technologicky a vzhledově dokonalejší.

V súčasnosti prebiehajú hromadné výmeny starých PVCu plastových okien zo začiatku deväťdesiatych rokov, čo prinieslo pre našu spoločnosť LB Plast s.r.o. nové výzvy v podobe vytvorenia efektívneho logistického systému zberu a recyklácie starých PVCu plastových okien.

LB Plast s.r.o. patrí medzi stredoeurópskych lídrov v recyklácii PVCu odpadu z priemyselnej výroby. Odoberáme odpad vznikajúci pri výrobe produktov z nemäkčeného polyvinylchloridu ako odrezky z profilov plastových okien a dverí, deformované PVCu parapety, odvetrávacie rúry, chráničky PRV a PRL, podkladové lišty pre plastové okná, káblové žľaby a ďalšie nepodarky, reklamované produkty či iné nevhodné výrobky pre predaj. PVCu odpady recyklujeme na vysokokvalitné čisté recykláty pre ďalšie využitie: PVCu drte rôznych frakcií, PVCu prach a PVCu regranulát.

Čo so starými plastovými oknami?

Staré plastové okná z domácich rekonštrukcií alebo z demontáží montážnych firiem končili donedávna na skládkach odpadu. V LB Plast s.r.o. sme vytvorili celoslovenský „uzoľ“ tzv. PVCu hub pre odovzdanie, výkup, triedenie a recykláciu starých plastových okien. S partnerskými firmami máme k dispozícii sieť zberných miest na celom Slovensku, kde môžete bezplatne staré plastové okná odovzdať a vyhnúť sa tak poplatkom za skládkovanie. V prípade potreby vystavujeme zákazníkom certifikát o odovzdaní starých plastových okien. Môžete sa tak prezentovať ako ekologická firma, ktorá myslí na životné prostredie a zabezpečuje kolobeh plastov.

LB Plast 
  


Prečo odovzdávať staré plastové okná

Staré plastové okná môžu byť opätovne recyklované až desakráť bez negatívneho vplyvu na surový vstupný materiál, čo pri priemernej životnosti plastového okna 35 rokov, umožňuje efektívne využívať PVCu materiál až 350 rokov. Predlžovaním životnosti a kolobehu PVCu materiálov pomôžete predchádzať znečistovaniu životného prostredia a k zbytočnému vyčerpávaniu vzácnych prírodných zdrojov. Spoločne maximalizujme možnosti, ktoré ľuďom a firmám môžu priniesť recyklované PVCu materiály.

Žiadne plastové okno nesmie skončiť na skládke! Dajte plastom šancu na ďalšie spracovanie na použiteľný recyklát.

LB Plast


Montážnici a montážne firmy
– máte pravidelne na vyhodenie staré použité PVCu okná a dvere z domácich a komerčných rekonštrukcií? Správajte sa ekologicky a ekonomicky. Neplaťte obrovské poplatky za odber na skládkach. Doneste ich k nám a my ich od vás zdarma odoberieme na viac než dvadsiatich zberných miestach po celom Slovensku.

Pre väčšie projekty zabezpečíme aj zberný kontajner. Volajte: +421 910 77 21 33

Viac informácií o recyklácii PVCu odpadu a zbere starých plastových okien na www.lbplast.sk

  • autor:
  • LB PLAST s.r.o.
  • LB PLAST s.r.o.

    LB PLAST s.r.o.

    Recyklace, drcení a zpracování plastů, odvoz, sběr, výkup a recyklace PVCu odpadu, PVC drť, PVC prach a PVC regranulát.Mohlo by vás také zajímat 

Archiv článků

Nejbližší výstavy a semináře