• Úvod
  • Aktuality
  • Bratislavský Autosalon se uskuteční v náhradním termínu

Bratislavský Autosalon se uskuteční v náhradním termínu

Autosalon v Bratislavě se vzhledem k aktuální události týkající se výskytu a šíření onemocnění COVID-19 a opatření přijatá vládou SR uskuteční v náhradním termínu od 15. do 20. září 2020.

Incheba si uvedomuje závažnosť situácie a veľmi pozorne vníma všetky vyhlásenia, pokyny a zákazy kompetentných orgánov smerujúce k zabezpečeniu a ochrane verejného zdravia. Zároveň vníma ako povinnosť zachovať sa maximálne zodpovedne a chrániť zdravie návštevníkov, vystavovateľov i zamestnancov.

Vláda SR v uplynulom období okrem vyhlásenia mimoriadnej situácie prijala množstvo preventívnych a reštrikčných opatrení, ktoré majú zásadný vplyv na organizáciu každodenného života. Pre Inchebu ako organizátora veľtrhov a výstav je okrem iného smerodajná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 23.03.2020, prostredníctvom ktorej sa zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy s účinnosťou od 24.03.2020 až do odvolania.

Náhradný termín bratislavského Autosalonu bol stanovený po zrelej úvahe, dôkladnom vyhodnotení a s prihliadnutím na všetky očakávania. Je naším cieľom zorganizovať, aj keď v náhradnom termíne, opäť jedinečné podujatie plné noviniek, prekvapení a bohatého sprievodného programu. Pevne veríme, že nás táto neočakávaná kríza posunie ďalej a naučí byť v týchto neľahkých časoch viac tvorivejší a inovatívnejší ako kedykoľvek predtým. Urobíme všetko preto, aby sprievodné programy zodpovedali vysokej úrovni a podujatie urobili atraktívnejšie. Dúfame, že sa nám spoločne toto obdobie podarí predovšetkým úspešne preklenúť a že Autosalon v septembrovom termíne bude nezabudnuteľným zážitkom. Tešíme sa na stretnutie s vami.

  • autor:
  • Incheba, a.s.
  • Incheba, a.s.

    Incheba, a.s.

    Incheba Expo Bratislava je moderní multifunkční komplex uzpůsoben k uspořádání nejrůznějších velkokapacitních akcí.

 

Nejnovější inzeráty