BREXIT A CELNÍ PROBLEMATIKA PO 1.1.2021

  • 25.01.2021 - 25.01.2021 | |
Trenčianska regionální komora SOPK Vás zve na webinář "Brexit a celní problematika po 1.1.2021".

 

Špecifiká colných postupov podľa Dohody o obchode a spolupráci z 24.12.2020 a jej predbežnej účinnosti od 1.1.2021. UK už je "treťou krajinou" od 1.1.2021. Prevedieme Vás špecifikami Dohody, oboznámime plnením formalít, spôsobu ich vykonávania. Tí, čo mali povinnosť vykazovať Intrastat hlásenia, budú musieť podávať colné vyhlásenia a obchodovanie sa skomplikuje, náklady sa zvýšia, čas prepravy a dodania sa predĺži, procesy budú zložitejšie a obchodovanie náročnejšie. Oboznámime Vás s tými najpodstatnejšími prvkami a tým, čo z Dohody medzi EU a UK vyplýva.


Lektor: Mgr. Jozef Vaško, em.h.c.i. - colný špecialista CaD Services, s.r.o.
Dátum konania: 25. január 2021

Celodenný webinár sa bude konať od 9:00 – cca 15:00 hod. s prestávkami prostredníctvom platformy zoom.
Prihlasovanie do: 22.1.2021
Elektronická prihláška

Program:
1. Dohoda o obchode a spolupráci medzi U a UK - predbežná platnosť, rozsah a vykonávanie od 1.1.2021
2. Sloboda tranzitu a spoločný tranzitný režim s UK
3. Hraničný režim v EÚ a UK pri prestupe hranice, predbežné vyhlásenie, dočasné uskladnenie, colný status
4. Obmedzenia pri dovoze a vývoze – monopoly, dovozné a vývozné licencie
5. Colné preferencie a colné kvóty WTO
6. Pravidlá pôvodu– spracovanie, kumulácia, tolerancie, príslušenstvo, ND a súpravy
7. Postupy pri pôvode tovaru – vyhlásenie o pôvode, nezrovnalosti, záznamy, overenie
8. Sanitárne a fytosanitárne opatrenia
9. Technické prekážky obchodu - označovanie tovaru, plnenie noriem kvality, balenia a uvádzania na trh
10. Opatrenia na uľahčenie obchodu, zákaz dovozných ciel, vývozné clá, dane a iné poplatky
11. Plnenie colných formalít a povinnosti pri dovoze a vývoze:
* podľa smeru a druhu obchodnej transakcie a spôsobu jej realizácie (dovoz, vývoz, tranzit)
* podľa postavenia a úlohy v medzinárodnom dodávateľskom reťazci (výr., IM/EX, dist., prepr., dopr., zasiel. a pod.)
* podľa použitého colného režimu (vývoz, osobitné režimy, voľný obeh)
* podľa druhu dopravy akým sa tovar prepravuje (road, rail, air, sea, combi, post)
12. Vyhotovovanie colných vyhlásení a colné zastúpenie:
* môžete podávať CV sami – ako colný deklarant, čo musím splniť
* môžete využiť služby colného zástupcu – priame / nepriame zastúpenie iným subjektom, čo musím splniť
13. Platnosť rozhodnutí a povolení colných orgánov v EÚ a v UK (ZIN, AEO, EORI)
Záverečná diskusia, otázky a odpovede


Účastnícky poplatok: člen SOPK: 35 EUR + DPH = 42 EUR, nečlen: 50 EUR + DPH = 60 EUR

 

Nejbližší výstavy a semináře