Budoucnost 3D tisku: Budeme mít i 3D tištěné léky?

Budoucnost 3D tisku: Budeme mít i 3D tištěné léky?

Využití 3D tisku ve světě každým dnem narůstá. Kromě běžné z plastu však přicházejí i různé inovace a nové využití 3D technologii, co si všimli i ve farmaceutickém průmyslu. Individuální a personalizovaná léčba na míru je nákladná finančně i časově, proto se technologie 3D tisku začaly využívat i v medicíně a farmacii.

Dodnes nebolo možné prispôsobiť sa konkrétnemu pacientovi a ponúknuť mu personalizovanú liečbu na mieru. Univerzálne zdravotnícke produkty či prístroje, ktoré sú vhodné pre všetkých bez ohľadu na stavbu tela, váhu a iné špecifiká pacienta sú často neefektívne a preto sa stávajú minulosťou.

3D technológie sa v zdravotníctve používali skôr, avšak len na plánovanie operácii, výrobu implantátov či pomôcok. Do pozornosti sa ale dostáva technológia 3D bioprinting, ktorá pracuje so živými bunkami a vďaka tomu je možné vytlačiť cievy alebo časti ľudských orgánov.

Novinkou je 3D tlač liekov, ktoré sú vyvíjané tak, aby vyhovovali potrebám jednotlivého pacienta. Vďaka 3D tlači však vieme upraviť vlastnosti daného lieku, napríklad tvar, veľkosť, dávku, rozpustnosť v organizme a pod.

V dnešnej dobe sa lieky vyrábajú pomocou metód hromadnej výroby (HVL), pri ktorých sa dodržiavajú štandardizované dávkové formy. Podľa prieskumu má až polovica ľudí ťažkosti pri užívaní liekov, najmä tých vo forme tabliet

Dôkazom toho, že sa jedná o naozaj nové odvetvie je aj fakt, že prvý komerčne vyrábaný liek bol schválený až v roku 2015. Spoločnosť Aprecia Pharmaceuticals uviedla na americký trh prvé 3D tlačené tabletky (Spritam), ktoré schválil regulačný Úrad pre lieky a potraviny FDA. Spritam obsahuje účinnú látku levetiracetam, ktorý je určený na liečbu epileptických záchvatov. 

 Rapidnext s.r.o. - inovatívne technológie pre 3D tlač 
  

Od tej doby sa 3D tlači liekov začali venovať v spoločnosti FabRx aj farmaceuti z Univerzity College London, ktorý svoje technológie vyvíjajú pod ochrannou známkou Printlets. Nedávno predstavili aj prvú 3D tlačiareň na svete vhodnú na 3D tlač liekov, M3DIMAKER 3D printer. Táto tlačiareň je schopná vytvárať tablety s presnou dávkou liečiva a dokonca nakombinovať viaceré liečivá do jednej tablety. Naďalej však prebiehajú výskumy a sú podrobne hodnotené všetky vlastnosti 3D vytlačených tabletiek.

V roku 2019 spoločnosť FabRx v spolupráci s cukrárenskou spoločnosťou Magic Candy Factory Katjes Fassin ukončila prvú klinickú štúdiu využívajúc technológiu Printlets. Ide o personalizované 3D tlačené žuvacie tablety pre deti so zriedkavou ochorením štítnej žľazy.

3D tlačené lieky môžu uľahčovať ich užívanie aj zrakovo postihnutým a tablety môžu byť označené Braillovým písmom. 

 Rapidnext s.r.o. - inovatívne technológie pre 3D tlač 
  

Aké technológie sú vhodné na 3D tlač liekov? 

Čínska spoločnosť Triastek plánuje výstavbu veľkej výrobnej linky na tlačenie 3D liekov pomocou patentovanej technológie MED (Melt Extrusion Deposition). Prvý produkt ktorý začnú vyrábať je liek T19 na reumatoidnú artritídu.

Technológie 3D tlače liekov vychádzajú z výrobných procesov aplikovaných v iných odvetiviach. Technológia FDM / FFF je jednou z najrozšírenejších nie len v 3D tlači plastov ale aj liekov. Na výrobu tabletiek sa môžu použiť vlákna alebo granulát kombinujúci účinnú látku a spájajúci polymér. 

Podobnou technológiou je aj tzv „Direct Powder Extrusion“. Rozdiel je však v tom, že materiál je vo forme prachu, teda práškový materiál ide cez trysku pomocou jedinečného závitovkového extrudéra.

V prípade technológie Binder jetting sa kombináciou účinných a pomocných látok alebo spojív striekajú cez dýzu, ktorá vytvára štruktúry vrstvu po vrstve. 

Výroba liekov technológiou SLS spája zmesi účinných látok s niektorými kopolymérmi vo forme práškov. Fúzia materiálov sa dosahuje laserom. Použitie tejto techniky umožňuje vytvárať lieky s niekoľkými vlastnosťami. 

Technológia stereolitografia (SLA) vytláča tabletky tak že sú účinné látky rozmiešané vo fotopolymerickej živici a vytvrdzujú vďaka pôsobeniu UV žiarenia a laseru.

Využitie 3D technológie v zdravotníctve ako aj pri výrobe liekov je nepochybne sľubné a časom rapídne zmení priebeh liečby ľudí.

  • autor:
  • Rapidnext s.r.o.


Mohlo by vás také zajímat 

Nejbližší výstavy a semináře