Celní formality v dovozu a vývozu

  • 26.08.2015 - 26.08.2015 | Trenčín | Slovensko
Seminář poskytne účastníkům nejen cenné teoretické informace o celních a daňových předpisech při obchodování se zeměmi mimo Evropskou unii ale i potřebné a praktické zkušenosti při vyplňování a při opravách celních prohlášení, upozorní na nejčastější chyby a nedostatky deklarantů a zástupců v celním řízení, jejichž výsledkem může být porušení celních předpisů a poukáže na jejich legislativní řešení.

Kontakt:
Viera Piknová
Tel.: 032 6523834
Fax: 032 6521023
E-mail: viera.piknova@sopk.sk
Web: www.tn.sopk.sk