Cenové reporty granulátů plastů: Dubnové zvyšování cen s mnoha otazníky

Cenové reporty granulátů plastů: Dubnové zvyšování cen s mnoha otazníky

Koncem března začali výrobci polymerů zveřejňovat své dubnové záměry na zvýšení cen. Jedna věc se zdá jistá, v porovnání s prvním březnovým týdnem dojde k výraznému zvýšení cen. V případě olefinových monomerů předpověděli výrobci polymerů zvýšení ceny o 150-200 €/t. Totéž lze vyvodit z březnové změny ceny NAPHTHA.

Vyššie ceny môžeme očakávať len vtedy, ak sa ponuka monomérov na európskom trhu zmenší kvôli nejakému neočakávanému výrobnému problému, akým je napríklad odstavenie holandského závodu spoločnosti Shell v Moerdiju na viac ako týždeň.

Výrobcovia polymérov tiež interpretujú aprílové zvýšenie cien odlišne; sú takí, ktorí plánujú zvýšiť ceny v porovnaní so zvýšením cien začiatkom marca. V tejto veci je veľká neistota. Dôvodom rozdielnej interpretácie je pretrvávajúci rast cien energií. Spoločnosti, ktoré si neuplatňujú energetický príplatok, uvažujú o vyššom zvýšení cien polymérov, aby pokryli svoje náklady.

Spracovatelia plastov sa od novembra snažia zakomponovať do ceny hotových plastových výrobkov rastúce náklady na energiu a suroviny. V prípade prudšieho rastu cien polymérov, nemálo spracovateľov plastov radšej zastaví výrobu. V dôsledku krízy dodávok v roku 2021 má väčšina spracovateľov plastov zásoby polymérov na 1-1,5 mesiaca, takže ich výroba je bezproblémová. Je však aprílové zvýšenie cien dočasné alebo trvalé? Ak je to dočasné, neoplatí sa kupovať, ak je trvalé, potom sa oplatí nakúpiť teraz. V každom prípade je jasné, že ceny polymérov začínajú prekračovať rekord z roku 2021. Zdá sa, že aj rusko-ukrajinská vojna má nepriamy vplyv na ceny polymérov, najmä prostredníctvom vysokých cien energií. Výrazné zdražovanie energií nás sprevádza už od novembra 2021, vojna ich „len“ drží na rovnakej úrovni. S istotou však môžeme povedať, že do konca vojny nemôžeme očakávať pokles cien energií. Okrem toho, oddelenie EÚ od ruských energetických zdrojov bude znamenať vysoké ceny energii v nasledujúcich rokoch. Najväčším problémom v hodnotovom reťazci polymérov sú náklady na nevalidovanú energiu pri výrobe monomérov a polymérov, a aj pri spracovaní plastov. Ak si každý tomto reťazci zaráta dodatočné náklady na energie, cena hotových plastových výrobkov by mohla vzrásť až o 30 %.

Je pravdepodobné, že vďaka vysokým cenám sa Európa stane atraktívnym trhom pre výrobcov a obchodníkov s polymérmi mimo Európy, v dôsledku čoho bude stále viac dovážaných polymérov z krajín mimo Európy, čo môže obmedziť zvyšovanie cien. Maďarskí spracovatelia plastov sú len mierne skeptický voči „exotickým“ polymérom, čo sa však musí zmeniť, keďže cena dovážaných polymérov  je o 5 – 10 % nižšia ako v Európe. Ich začlenenie do výroby môže výrazne zlepšiť ziskovosť.

Zaujímajú Vás aktuálne ceny polymérov v Strednej Európe? Objednajte si našu službu Týždenné ceny polymérov »

  • autor:
  • László Bűdy


Mohlo by vás také zajímat 

Nejbližší výstavy a semináře