Chemická legislativa - pozvánka

  • 19.03.2013

Školení organizuje Centrum vzdělávání VÚSAPL, as Nitra, akreditované pracoviště MŠMT

Termín konania -  10. - 11. apríla 2013 v priestoroch VÚSAPL, a. s. Nitra

Školenie je vhodné nielen pre výrobcov, dovozcov a distribútorov chemických látok a prípravkov, ale aj pre používateľov chemických látok zo všetkých odvetví hospodárstva.

  • autor:
  • Ing. Eva Lukáčiková
  • VÚSAPL, akciová spoločnosť

    VÚSAPL, akciová spoločnosť

    Výroba vstřikovaných plastových výrobků, výroba polymerních kompozitů (Compoundů) a LDPE fólií, konstrukce a výroba forem, testování, certifikace, vzdělávání a poradenství.

 

Nejnovější inzeráty