Chemická legislativa

  • 10.04.2019 - 11.04.2019 | Nitra | Slovensko
Chemický zákon, REACH, značení, balení chemických látek, BL, těkavá organická rozpouštědla (VOC), globální harmonizovaný systém (GHS)

Miesto konania:
VÚSAPL, a.s.
Centrum vzdelávania
Novozámocká 179
949 05 Nitra 5

Kontakt:
Ing. Eva Lukáčiková
e-mail: lukacikova@vusapl.sk
Tel: 037/6501 152
Fax: 037/6513 495
www.vusapl.sk

 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník