• Úvod
  • Aktuality
  • CHODOS má nového významného partnera - společnost CETETHERM

CHODOS má nového významného partnera - společnost CETETHERM

  • 12.06.2019

Společnost CHODOS CHODOV s.r.o. uzavřela smlouvu o dlouhodobé spolupráci se společností Cetetherm. Cetetherm je globální lídr energeticky vysoce účinných předávacích stanic pro vytápění a chlazení v systémech centrálního zásobování energií. Technologie společnosti Cetetherm jsou celosvětově chápány jako vysoce inovativní a pomáhají jednotlivým zemím přispět ke snížení emisí CO2. Cetetherm je součást skupiny NIBE GROUP.

Jsme rádi, že naše společnost CHODOS CHODOV s.r.o. spojuje své síly s významným světovým hráčem ve svém oboru, který má za sebou bohatou historii a zajištěnou dlouhodobou perspektivu i do budoucnosti. Pro společnost Cetetherm budeme v našem závodě vyrábět a kompletovat předávací stanice tepla a chladu ve významném ročním objemu.    

Vzájemná spolupráce v oblasti výroby je oběma společnostmi chápána a deklarována jako dlouhodobá a strategická. Pro společnost CHODOS CHODOV s.r.o. přináší spolupráce s firmou Cetetherm také nové výzvy a  úkoly, především v oblasti personálního zajištění nové výroby, tak aby nebyla ohrožena výroba stávající, dále pak v zajištění a vybavení nových výrobních prostor, zaškolení technického personálu a začlenění do organizační struktury firmy.

První stanice vyráběné v CHODOSU jsou již nyní expedovány k zákazníkům a tak lze říci, že nová výroba byla úspěšně zahájena.

CHODOS CHODOV s.r.o. 
  

CHODOS CHODOV s.r.o.

  • autor:
  • CHODOS CHODOV s.r.o
  • CHODOS CHODOV s.r.o.

    CHODOS CHODOV s.r.o.

    Vyrábí stroje a zařízení na zpracovaní prýže a plastů pro gumárenský a plastikářsky průmysl- lisy, extrudery, automaty, konfekční bubny, lankovací soupravy, vyfukovací stroje.