Chytrá řešení od společnosti FRIMO pro odlehčené díly

Chytrá řešení od společnosti FRIMO pro odlehčené díly

Vlákenné kompozity jsou neodmyslitelným základem moderní výroby odlehčených dílů, protože umožňují mnohostranné zpracování a využití pro nejrůznější aplikace. Již dávno nenacházejí uplatnění pouze v kosmickém průmyslu, či exteriérových dílech závodních automobilů. Možnosti jejich využití jsou dnes mnohem širší.

Hnacím faktorem rostoucí poptávky jsou převážně nástup elektromobility a požadavky na udržitelný vývoj a efektivita využití zdrojů. Výzvu pro technologické firmy představuje především jejich ekonomické a vysokosériové zpracování. Při zvažování investic a definování procesů je vyvíjen enormní tlak na generování úspor. Termoplastické kompozity i materiály z přírodních vláken přitom nabízejí různá řešení. Jako technologický specialista a systémový partner nabízí FRIMO v tomto ohledu inovativní výrobní řešení v podobě konceptů OSI (Organo-Sheet Injection), NFPP OneShot a NFPP Hybrid. Díky nim lze nabídnout inovativní technologie, při kterých dochází integrací procesů i funkcí ke zkracování výrobních taktů, a tím k růstu produktivity a vylepšování ekonomiky projektů.

OSI

Metoda Organo-Sheet Injection (OSI) dovoluje provádět tváření, zastřikování a obstřikování předem exaktně střižených desek termoplastických polotovarů v jediném pracovním kroku. Původně oddělené pracovní kroky lisovacího tváření a následujícího zastřikování a obstřikování je tak možné integrovat do jednoho procesu.

Plošné tabule organo sheets se skládají z tkanin nebo jednosměrných výztuží z nekonečných, skleněných, uhlíkových, aramidových nebo přírodních vláken s různými termoplastickými matricemi, jako jsou PP, PA, PPS nebo PEEK. Na míru připravené přířezy se předem ohřejí, poté se zformují ve vstřikovacím nástroji a vzápětí proběhne jejich zastřikování nebo obstřikování.

Navíc lze realizovat také integraci dalších funkčních prvků. Tímto způsobem je možné obstřikovat například kovové vkládané díly, jako jsou zesílené okraje otvorů nebo závitové vložky. Dále je možné také nastříknutí stabilizačních žeber, které pak lze vést až na hranu ořezu. Koncovou hranu lze cíleně opatřit silnější vrstvou nebo ji také obstříknout. Vedle snížené doby cyklu je možné snížit také náklady na nástroje, náročnost manipulace a náklady na skladování.

Tato technologie je do značné míry automatizovaná a využívá moderní chapadlovou techniku pro uchycení, vytápění a vkládání surových materiálů, pro třídění a přivádění vkládaných dílů a k vyjímání hotových konstrukčních dílů.

Metoda Organo-Sheet Injection nabízí různé možnosti aplikace, zejména v oblasti výroby strukturních konstrukčních dílů. Kromě konstrukcí sedadel, skořepin sedadel nebo dílů automobilových karoserií sem patří také aplikace pro letecký průmysl.

Po úspěšném provedení rozsáhlých testů se již podařilo realizovat i náročné sériové projekty.

NFPP OneShot a NFPP Hybrid

Zájem trhu o používání obnovitelných surovinových zdrojů roste, čehož projevem je nárůst využívání přírodních vláken v kombinaci s jinými materiály. Přírodní vlákna ve spojení s polypropylenem jsou optimální variantou k výrobě obložení dveří. Hlavní otázkou pokaždé je, jaká kombinace a jaký postup zpracování je pro daný projekt optimální. Při technologii NFPP je nejčastějším poměrem přírodních vláken a polypropylenu například 50/50. Za tímto účelem se přírodní vlákna smíchají s polypropylenovými a vpichováním se z nich vytvoří rohože s nahodilou orientací vláken. V dalším kroku se tyto rohože tepelně slisují, přičemž se PP vlákna roztaví a kompletně obklopí přírodní vlákna.

Zatímco již léta osvědčená metoda NFPP OneShot umožňuje v jednom kroku slisovat dekorové materiály, jako jsou kupříkladu koberce či potahové textilie pro interiéry, s nosným dílem, dovoluje postup NFPP Hybrid – rovněž v jednom kroku – zastřikovat lisované díly např. PP-GF20. Podobně jako v případě metody Organo-Sheet Injection lze tímto způsobem nastřikovat žebra, spojovací nebo montážní prvky, případně obstřikovat vkládané díly.

Nejnovější inovace společnosti FRIMO spočívá v kombinaci obou zmíněných NFPP metod do postupu NFPP OneShot Hybrid, který umožňuje v jednom pracovním procesu zastřikovat NFPP lisované díly a opatřit je dekorovými materiály.

Mezi potenciální aplikace v oblasti interiérů vozidel patří například obložení dveří, postranní díly a sloupky či potahy zadních částí sedadel. Referenčními projekty jsou například vnitřní obložení dveří pro různé OEM výrobce.

Přírodní vlákna se v závislosti na požadavcích vyrábějí z přírodních materiálů jako len, konopí nebo sisal. Tímto způsobem lze ušetřit až 40 % hmotnosti oproti klasické výrobě vstřikováním.

Zmíněná kompletní řešení pro lisování nosných dílů, kašírování, vysekávání a umbugování s integrovanými nástroji pro techniku NFPP OneShot-Hybrid jsou schopná zvýšit efektivitu a produktivitu při výrobě dveřních obložení. Příslušné projekty jsme již realizovali pro globální projekty v Evropě, Americe i Asii současně. Uvedená koncepční řešení nabízejí významný potenciál také pro budoucí aplikace.

  • autor:
  • FRIMO Group GmbH
  • FRIMO Group GmbH

    FRIMO Group GmbH

    Stroje a nástroje pro zpracování PUR, kašírování, lemování, thermoforming, vytlačovací a lisovací nástroje, svářečky plastů, ultrazvukové zařízení.Mohlo by vás také zajímat 

Nejbližší výstavy a semináře