Cílená optimalizace - princip, postup, přínosy a výhody

  • 24.06.2021 - 24.06.2021 | |
V posledním webináři se seznámíte s novými možnostmi rychlé identifikace potenciálních vad už v jejich začátcích a jejich levným odstraněním.

Dále s možnostmi redukce počtu korekčních smyček formy, zkrácením doby a počtu vzorkování a také zkrácením vývoje dílu. Absolvováním webináře získáte možnost vyzkoušet si přínosy a výhody cílené automatizace s automatickým vyhodnocením výsledků na vašich dílech po dobu 4 týdnů. 

Datum konání: 24.6.2021, 8:00

Doba trvání: 4 – 5 hodin

Cena: 1.500 Kč

Prihláška