Priemerné mesačné ceny granulátov plastov

Aktuálne ceny primárnych plastov v strednej Európe. Graf vývoja cien jednotlivých typov materiálov, komodít i technických polymérov. História vývoja cien už od roku 2006.

Priemerné ceny plastov v strednej Európe - september 2021

Typ polyméru Priemerná cena
€/kg
Zmena voči
pred. mes.
Zmena voči
pred. roku

HDPE vstrekovací typ

1.62
 • price-down
 • 2.66 %
 • price-up
 • 63.8 %

HDPE vyfukovací typ

1.58
 • price-down
 • 2.49 %
 • price-up
 • 52.9 %

HDPE fóliový typ

1.57
 • price-down
 • 1.84 %
 • price-up
 • 58.7 %

LDPE vstrekovací typ

1.93
 • price-down
 • 4.02 %
 • price-up
 • 86 %

LDPE fóliový typ

1.90
 • price-up
 • 2.36 %
 • price-up
 • 95.9 %

LLDPE standard

1.90
 • price-up
 • 3.33 %
 • price-up
 • 89.2 %

PP homo

1.91
 • price-up
 • 2.96 %
 • price-up
 • 79.7 %

PP blok

2.04
 • price-up
 • 4.81 %
 • price-up
 • 78.6 %

PP random

2.04
 • price-up
 • 0.94 %
 • price-up
 • 70.6 %

PET vyfukovanie fliaš

1.17
 • price-up
 • 2.4 %
 • price-up
 • 60 %

PS HIPS

1.97
 • price-up
 • 1.05 %
 • price-up
 • 52.2 %

PS GPPS

1.84
 • price-down
 • 1.32 %
 • price-up
 • 55 %

PA 6 (natural)

2.92
 • price-up
 • 2.37 %
 • price-up
 • 22.1 %

PA 66 (natural)

4.41
 • price-up
 • 1.05 %
 • price-up
 • 35.9 %

ABS (natural)

3.20
 • price-down
 • 2.84 %
 • price-up
 • 97.3 %

SAN transparent

3.30
 • price-up
 • 11.1 %
 • price-up
 • 61.2 %

PMMA transparent

3.87
 • price-up
 • 1.05 %
 • price-up
 • 39.7 %

POM (natural)

3.44
 • price-up
 • 10.2 %
 • price-up
 • 88.4 %

PC transparent

4.06
 • price-up
 • 2.16 %
 • price-up
 • 64.1 %
Ceny plastov poskytuje Plastech.pl

 


Plastixx je názov Indexu cien polymérov PIE, ktorý bol zavedený v júni 2005. Tento index odráža vývoj cien plastov v Európe. Kalkulácie sa vykonávajú mesačne na základe trhových cien štandardných termoplastov a technických termoplastov. 
  


 

Plastixx  -  vývoj cien termoplastov ako celku.

 

PIE Polymer Prices

 


Plastixx ST
 - vývoj cien štandardných plastov.

 

Plastixx ST

 


Plastixx TT
 - vývoj cien technických plastov.

Plastixx TT


Základ pre Plastixx, Plastixx ST a Plastixx TT je január 2002,  čo predstavuje 1000 bodov.  
 


Metóda: Plastixx odráža pohyb cien materiálov LD/LLDPE, HDPE, PP, PVC, PS, PET a ABS, PA, PC, PMMA, POM a PBT na základe princípu  "Paascheho Indexu". Mesačná kalkulácia Indexu vychádza z priemernej trhovej ceny materiálov v danom mesiaci. 

 

Najnovšie inzeráty