Priemerné mesačné ceny granulátov plastov

Aktuálne ceny primárnych plastov v strednej Európe. Graf vývoja cien jednotlivých typov materiálov, komodít i technických polymérov. História vývoja cien už od roku 2006.

Priemerné ceny plastov v strednej Európe - máj 2024

Typ polyméru Priemerná cena
€/kg
Zmena voči
pred. mes.
Zmena voči
pred. roku

HDPE vstrekovací typ

1.34
 • price-down
 • 4.70 %
 • price-down
 • 5.94 %

HDPE vyfukovací typ

1.34
 • price-down
 • 5.63 %
 • price-down
 • 3.40 %

HDPE fóliový typ

1.23
 • price-down
 • 10.6 %
 • price-down
 • 6.86 %

LDPE vstrekovací typ

1.43
 • price-down
 • 7.76 %
 • price-down
 • 2.57 %

LDPE fóliový typ

1.30
 • price-down
 • 12.1 %
 • price-down
 • 2.86 %

LLDPE standard

1.29
 • price-down
 • 8.46 %
 • price-down
 • 7.06 %

PP homo

1.40
 • price-down
 • 7.03 %
 • price-down
 • 0.77 %

PP blok

1.35
 • price-down
 • 12.3 %
 • price-down
 • 10.6 %

PP random

1.38
 • price-down
 • 12.3 %
 • price-down
 • 2.54 %

PET vyfukovanie fliaš

1.18
 • price-down
 • 1.73 %
 • price-up
 • 5.1 %

PS HIPS

2.08
 • price-down
 • 2.20 %
 • price-up
 • 1.69 %

PS GPPS

1.98
 • price-down
 • 2.28 %
 • price-up
 • 1.14 %

PA 6 (natural)

3.02
 • price-down
 • 6.12 %
 • price-down
 • 9.81 %

ABS (natural)

2.33
 • price-up
 • 6.56 %
 • price-down
 • 9.10 %

POM (natural)

2.93
 • price-up
 • 0.39 %
 • price-down
 • 7.76 %

PC transparent

3.21
 • price-up
 • 0.16 %
 • price-down
 • 15.8 %
Ceny plastov poskytuje Plastech.pl

 


Plastixx je názov Indexu cien polymérov PIE, ktorý bol zavedený v júni 2005. Tento index odráža vývoj cien plastov v Európe. Kalkulácie sa vykonávajú mesačne na základe trhových cien štandardných termoplastov a technických termoplastov. 
  


 

Plastixx  -  vývoj cien termoplastov ako celku.

 

PIE Polymer Prices

 


Plastixx ST
 - vývoj cien štandardných plastov.

 

Plastixx ST

 


Plastixx TT
 - vývoj cien technických plastov.

Plastixx TT


Základ pre Plastixx, Plastixx ST a Plastixx TT je január 2002,  čo predstavuje 1000 bodov.  
 


Metóda: Plastixx odráža pohyb cien materiálov LD/LLDPE, HDPE, PP, PVC, PS, PET a ABS, PA, PC, PMMA, POM a PBT na základe princípu  "Paascheho Indexu". Mesačná kalkulácia Indexu vychádza z priemernej trhovej ceny materiálov v danom mesiaci. 

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník