Daňové a odvodové tipy + manažeři

  • 30.11.2015 - 30.11.2015 | Trenčín | Slovensko
Koncem roku 2015 vydává Jozef Mihál již pátý díl knihy "Daňové tipy". Autor Vám novou knihu představí osobně na semináři.

Hlavnou témou budú dane a odvody majiteľov firiem a štatutárov obchodných spoločností (s.r.o.) vrátane dopadov na plnenia zo Sociálnej poisťovne – dôchodky, minimálne dôchodky, nemocenské dávky, materské...

Okrem toho budeme hovoriť o ročnom zúčtovaní dane za rok 2015, o dohodách o prácach mimo pracovného pomeru, pozrieme sa na dôchodkový systém na Slovensku (výpočet dôchodku, minimálny dôchodok, druhý pilier), na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie atď.

Samozrejme budeme vás informovať aj o pripravovaných legislatívnych zmenách pre rok 2016.

POZVÁNKA »

Organizačný garant:
Viera Piknová
Trenčianska regionálna komora SOPK
Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
Tel.: 032/ 65 257 97
Fax: 032/ 65 210 23
E-mail: viera.piknova@sopk.sk