DESMA stanovuje nové standardy budoucnosti vstřikování elastomerů

DESMA stanovuje nové standardy budoucnosti vstřikování elastomerů

Veletrh K v Düsseldorfu od 19. do 26. října 2022 byl pro společnost DESMA velmi dobrým místem pro oslovení nových zákazníků a pro udržování a další rozšiřování kontaktů se stávajícími zákazníky. Ve velmi příjemné atmosféře na stánku zazněly v mnoha diskusích komplexní informace o trendech v plastikářském odvětví a aktuálním vývoji trhu.

Veľmi nás potešilo, že priemerná dĺžka návštevy nášho stánku bola viac ako 2 hodiny. To jasne ukázalo, že mnohí ľudia s rozhodovacou právomocou venovali dostatok času našim špecialistom, aby sa porozprávali o súčasných výzvach a našli spoločné riešenia. Z kvantitatívneho hľadiska bolo v porovnaní s predchádzajúcimi veľtrhmi zastúpených menej odborných návštevníkov, ale z hľadiska kvality bol tím DESMA veľmi spokojný. Netreba zabúdať ani na to, že priemysel sa momentálne nachádza v ťažkom období a niektorí návštevníci z rôznych krajín nemohli pricestovať.

Asi 30 % našich návštevníkov boli prvé kontakty. To odlišuje veľtrh K od všetkých ostatných veľtrhov. Viac ako 60 % návštevníkov bolo medzinárodných a pochádzali z viac ako 40 rôznych krajín.

Vrcholom bol určite nový vstrekolis DESMA 969.300 SEALMASTER+, ktorý ponúka maximálnu produktivitu a variabilitu vďaka mnohým novinkám. Naživo mohli návštevníci vidieť až 20 výhod tohto nového vstrekovacieho stroja.

DESMA - vstrekovacie stroje budúcnosti  

Nová platforma stroja DESMA SEALMASTER+ stanovuje štandardy a ponúka maximálnu variabilitu a produktivitu.

 

Predstavený bol aj program PCF Navigator Ecos (Product Carbon Footprint) vyvinutý spoločnosťou DESMA: Pomocou tohto programu možno zmapovať celý proces vo vstrekovacom stroji, vrátane procesov pred a po vulkanizácii, a ukázať jeho možnosti, ako napríklad možnosť optimalizácie výroby vzhladom k CO². Pri výpočte sa samozrejme plne zohľadňuje aj samotná výroba vstrekovacieho stroja.

DESMA - vstrekovacie stroje budúcnosti  

DESMA PCF Navigator Ecos určuje uhlíkovú stopu počas výroby stroja až po konečný produkt a ukazuje možnosti.

 

Veľký záujem vzbudilo aj množstvo noviniek súvisiacich s megatrendmi a nové špecifické produkty a aplikácie. Novo vyvinuté špeciálne stroje na výrobu veľkoformátových tesnení pokrývajú celú oblasť výroby alternatívnej energie a na to potrebnú infraštruktúru.

Stroj DESMA ROTARY COMPACT bol predstavený ako nový základ pre vysoko automatizovanú výrobu lisovaných dielov, ktorý spája výhody predchádzajúcich riešení rotačných strojov v extrémne kompaktnej konštrukcii stroja a ponúka tak výrazne vyššiu produktivitu a flexibilitu s nižšou uhlíkovou stopou.

DESMA - vstrekovacie stroje budúcnosti  

DESMA ROTARY COMPACT: Perfektný základ pre vysoko efektívnu automatizáciu procesov.

 

DESMA by chcela všetky tieto témy prehĺbiť a preto Vás pozýva na OpenHouse 2023 ktorý sa uskutoční 11. a 12. októbra vo Fridingene.

  • autor:
  • Kloeckner DESMA Elastomertechnik GmbH
  • DESMA Slovakia, s.r.o.

    DESMA Slovakia, s.r.o.

    Vstřikovací stroje pro vstřikování technické pryže a silikonových dílů, periferie, formy a automatizační systémy, studené vtoky, stroje na plasty a gumu.



Mohlo by vás také zajímat



 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník