• Úvod
 • Odborné články
 • Digitalizaci podniků a veřejné správy zakcelerují evropská centra digitálních inovací

Digitalizaci podniků a veřejné správy zakcelerují evropská centra digitálních inovací

Digitalizaci podniků a veřejné správy zakcelerují evropská centra digitálních inovací

Průmyslový cluster - Sdružení inteligentního průmyslu - Industry4UM zorganizoval online diskusní fórum, na kterém představil pět slovenských zástupců evropské sítě digitálních inovačních hubů (EDIH).

EDIH-y začínajú v týchto dňoch ponúkať svoje služby zamerané na podporu digitalizácie a digitálnej transformácie malých a stredných podnikov a verejných inštitúcií. Na trh prinášajú okrem expertných služieb aj nový spôsob financovania transferu digitálnych inovácií.

Európska komisia v snahe dosiahnuť vyššiu a udržateľnú konkurencieschopnosť Európskej únie (EÚ) pripravila grantový program Digitálna Európa, prostredníctvom ktorého v prvej fáze zriadila viac ako 130 EDIH-ov vo všetkých členských krajinách EÚ. Z výberu komisie vyšlo víťazne aj päť slovenských digitálnych a inovačných centier - Centrum inovatívneho zdravotníctva, EDIH CASSOVIUM, EXPANDI 4.0, HOPERO a Slovenské centrum digitálnych inovácií. Slovenské EDIH-y tvoria konzorciá renomovaných spoločností s vysokou expertízou v rôznych odborných oblastiach.

Poslaním európskych centier digitálnych inovácií je podporovať rozvoj digitalizácie malých a stredných podnikov a verejných inštitúcií, sprevádzať ich procesmi digitálnych inovácií a rozvíjať kompetencie potrebné na ich uskutočnenie. „EDIH-y sú jednotnými kontaktnými miestami, ktoré pomáhajú budovať technologické kompetencie, prinášať do podnikov know-how v oblasti digitalizácie a pomáhať udržať ich konkurencieschopnosť,“ uviedla Lucia Martišková, vedúca oddelenia implementácie investícií a  projektov Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Nový spôsob financovania transferu technológií a inovácií

Formát EDIH-ov zavádza jedinečný model poskytovania služieb, pri ktorom je polovica hodnoty vybranej služby financovaná z Plánu obnovy a odolnosti, ako pomoc zo schémy DE MINIMIS, a druhá polovica z priamo riadeného programu Európskej komisie – Digitálna Európa. Záujemcovia tak služby získajú bezodplatne. Tí, ktorí už vyčerpali financie z podpornej schémy, alebo do nej nespadajú, si službu hradia z vlastných zdrojov. František Jakab z EDIH CASSOVIUM konštatuje: „Týmto konceptom zavádzame nový spôsob financovania transferu technológií a inovácií. Okrem superodpočtu dane dnes do firiem nesmeruje žiadna podpora výskumu, vývoja a inovácií.“ EDIH-y vnímajú tento model ako efektívny nástroj na zakcelerovanie inovácií, digitalizácie a digitálnej transformácie organizácií.

Industry4UM - Digitalizácia priemyslu, industry 4.0, online fórum 
Účastníci diskusie (Zľava: Martin Morháč – Industry4UM, František Jakab – EDIH Cassovium, Michal Kompan - HOPERO, Ján Frankovský – Centrum zdravotníckych informácií, Lucia Martišková – MIRRI SR, Emil Fitoš - Slovenské centrum digitálnych inovácií, Artur Bobovnický – EXPANDI 4.0, moderátor diskusie Ján Mečiar) 

 

Súčasťou balíkov služieb EDIH-ov sú napríklad testovania digitálnej vyspelosti, možnosť overovania riešení pred investíciou, či zvyšovanie digitálnych zručností zamestnancov. Digitálne centrá tiež vytvárajú príležitosti pre networking, výmenu príkladov dobrej praxe, či prepojenia v rámci digitálnych ekosystémov, a pomôžu aj so získaním finančnej podpory pre digitalizačné projekty. „EDIH-y majú poradenské poslanie, sú sprievodcom podnikov a organizácií k ich digitálnej budúcnosti. Nie sú zriadené, aby vytvárali konkurenciu komerčným firmám, sú doplnením ich služieb,“ upresňuje Martin Morháč, zástupca Industry4UM, organizátora diskusie. K službám sa v tomto modeli dostanú aj tie organizácie, pre ktoré boli podobné služby doposiaľ z kapacitných, či finančných dôvodov nedostupné.

Vzdelávanie pre potreby praxe – podmienka rozvoja

Každé z centier považuje za kľúčovú súčasť svojej činnosti vzdelávanie, a preto ich nájdeme v portfóliu služieb všetkých EDIH-ov. „Všetci vieme, že súčasný stav absolventov si vyžaduje aj ďalšie vzdelávanie, a nie je to
o ich kvalite, či nekvalite. Vývoj je rýchly, preto sa potrebujeme vzdelávať celoživotne a budovať vedomostné portfólio vo firmách, aby sa v oblasti digitalizácie vedeli kvalifikovane rozvíjať,“ konštatuje Artur Bobovnický z EXPANDI 4.0. „Je však alarmujúce, že ako jediná krajina Európskej únie nemáme stratégiu a koncepciu celoživotného vzdelávania ukotvenú v zákone a uvedenú do praxe, pritom až 32% zamestnancov pracuje v priemysle,“ upozorňuje Emil Fitoš zo Slovenského centra digitálnych inovácií.

Ján Frankovský z Centra zdravotníckych informácií vidí kľúčový problém organizácií v nedostatku systémových a strategických riešení. Aj za ostatné EDIH-y sumarizuje: „Primárnu potrebu vidíme vo vzdelávaní, v ktorom poskytneme prehľad o tom, aké sú možnosti v digitalizácii, a čo prinesú. Chceme rozbehnúť aktivity, ktoré budú generovať výsledky a inšpirovať.“ Podľa EDIH-ov sú aktuálnymi otázkami aj zmeny prístupu vedenia podnikov k digitalizácii, búranie predsudkov, prekonávanie rezistencií voči zmenám. „Budeme ponúkať mobilizačné eventy, aktívne oslovovať, prezentovať riešenia cez životné situácie, aby si organizácie vedeli lepšie predstaviť, ako by mohli benefitovať z aplikácie umelej inteligencie,“ dopĺňa za EDIH HOPERO Michal Kompan. V uvádzacej komunikácii, ktorá predstaví poslanie EDIH-ov, možností a spôsobov využitia ich služieb, budú centrá postupovať koordinovane.

 • autor:
 • Industry4UM


  Mohlo by vás také zajímat   

  Nejnovější inzeráty

  Nejbližší výstavy a semináře

  Plastikářský slovník