• Úvod
  • Aktuálně v legislativě
  • Doporučení Komise o koordinovaném plánu kontrol s cílem stanovit prevalenci některých látek migrujících z materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami

Doporučení Komise o koordinovaném plánu kontrol s cílem stanovit prevalenci některých látek migrujících z materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami

Doporučení Komise č. (EU)2019/794 o koordinovaném plánu kontrol s cílem stanovit prevalenci některých látek migrujících z materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami.

Informace o prevalenci těchto látek jako jsou primární aromatické aminy (PAA); formaldehyd; melamin; fenol; bisfenol A (BPA); bisfenol S (BPS, materiál určený pro styk s potravinami č. 154); estery ftalátů (dibutyl-ftalát DBP, benzylbutylftalát BBP, diisononyl ftalát DINP, diisodecyl-ftalát DIDP, bis(2-ethylhexyl)-ftalát DEHP); změkčovadla bez ftalátů; fluorované sloučeniny; kovy; by měly být použity k určení toho, zda je v budoucnu zapotřebí přijmout nějaké opatření, zejména s cílem zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a zájmů spotřebitelů.

 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník