Doporučení na rozšíření přílohy XIV nařízení REACH

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) doporučila EK rozšířit přílohu XIV nařízení REACH o dalších 18 SVHC látek z Kandidátského seznamu.

Tyto látky se používají ve velkých objemech a mají široké použití například jako stabilizátory PVC a polymerů, retardéry polymerů, pro výrobu pryží. Více informací viz ECHA/PR/19/14.

 

Nejnovější inzeráty

Plastikářský slovník