Efektivní a bezpečné svařování bitumenových pásů

Efektivní a bezpečné svařování bitumenových pásů

Tam, kde jsou pro svařování bitumenových pásů na plochých střechách běžně využívány nebezpečné propanbutanové hořáky, nabízí švýcarská firma Leister Technologies AG alternativu v podobě horkovzdušného svařovacího automatu BITUMAT B2.

bitumat-horkovzdusny-svarovaci-automat-leister.jpg 
   Bitumat B2 — Horkovzdušný svařovací automat  

 

Kvalita sváru je vždy závislá na třech základních veličinách. První z nich je teplota. Pro každý materiál je potřeba použít takovou teplotu, při níž požadované místo dostatečně plastifikuje, což umožní spojení svařovaných částí, ale nikoliv příliš vysokou teplotu, při které se materiál začne rozkládat a rapidně se tak snižuje jeho trvanlivost a izolační vlastnosti. S použitím plamenu, kde se teploty pohybují až okolo 1500 stupňů, je velmi nesnadné prohřát materiál tak, abychom měli rovnoměrně natavený povrch a nedocházelo k přepalování materiálu. 
Další veličinou je tlak. Podle toho, jakým tlakem působíme na svařovanou plochu, dochází ke spojení svařovaných částí. Cílem je působit na místo sváru rovnoměrně, celoplošně a konstantním tlakem. V případě ručního svařování plamenem je plocha buď manuálně válcována nebo zašlapávána, což skutečně nezaručuje stejný výsledek v celé šíři svaru.
Poslední veličinou je rychlost. To je čas, po který působíme danou teplotou a tlakem na místo svaru. Pokud nemáme kontrolovanou teplotu ani tlak, je celá operace mnohem náročnější a tedy i déle trvá. Pro provedení perfektního svaru potřebujeme plynule působit přesnou teplotou a tlakem na svařované místo. Zde přicházejí ke slovu automatizované přístroje, které díky své přesnosti nahradí, zjednoduší a zefektivní práci na střechách.

 

 

BITUMAT B2

Při svařování moderních bitumenových pásů je potřeba provařit minimálně 80 mm přeplátování, což klade nemalé nároky na velikost trysky. Proto firma Leister vyvinula přístroj Bitumat B2, určený výhradně pro práci s modifikovanými asfaltovými pásy (SBS, APP). Bezplamenné svařování těchto pásů pomocí svařovacího přístroje Bitumat B2 vyhovuje všem bezpečnostním, funkčním i estetickým požadavkům. Díky průběžně nastavitelné teplotě a rychlosti při svařování dosáhneme ideálního svaru za jakýchkoli podmínek. Přístroj je vybaven tryskou a přítlačným kolem v šíři 80/100 mm, díky kterým získáme rovnoměrný a esteticky perfektní svar. Samotné přítlačné kolo automatu je vyvinuto tak, aby jej bylo možné přímo na střeše vyměnit za druhé kolo, které slouží zároveň jako přídavné závaží v přední části přístroje. Dále je Bitumat B2 vybaven otočným vodícím držadlem, které umožňuje manipulaci po směru svaru i obráceně.
Celé zařízení je vyráběno ve Švýcarsku pouze z originálních komponentů firmy Leister. Díky mnohaleté zkušenosti firmy Leister v oblasti svařování izolací a jejich dlouhodobé spolupráci s předními výrobci izolačních materiálů lze BITUMAT B2 nazvat ideálním prostředkem pro práci na plochých střechách.

 

VÝHODY OPROTI SVAŘOVÁNÍ PLAMENEM

Jaké jsou tedy výhody svařování izolačních pásů pomocí svařovacího automatu oproti ručnímu svařování? V první řadě se jedná o kvalitu svaru. Při použití automatu docílíme shodné kvality svaru po celou dobu svařování. Další velkou výhodou je vysoká rychlost svařování, kdy výrazně ušetříme čas strávený na zakázce. V případě svařování plochy, která je na exponovaném místě, oceníte perfektní vzhled svaru bez promáčklin a velkých přetoků. Zásadní předností však je bezpečnost práce. Díky eliminaci otevřeného plamene je možné svařovat bitumenové izolace v místech s vysokými požadavky na bezpečnost.Kvalita svaru v porovnání se svařováním plamenem:

bitumat-svar-plamenbitumat-b2-svar
   PlamenBITUMAT B2

 

Z PRAXE ČESKÉ FIRMY

Ve firmě Izolplast Zlín spol. s r.o. s Bitumatem od Leisteru zavařili již cca 8000 m². Pro jeho zakoupení se rozhodli na základě zakázky, kde nebylo možné použít plamen a pokládal se jednovrstvý bitumenový pás. Majitel společnosti, pan Lubomil Daněček, byl ochoten se podělit o své poznatky a zkušenosti. S Bitumatem zvládnou rychleji zavařit zakázku, svar je konstantně zavařený po celé délce i šířce a zároveň svarová housenka je vytlačována rovnoměrně. Práce s Bitumatem je přesnější, člověk nemusí pracovat jak s hořákem tak i s válcem. Ušetří se tak jeden lidský faktor i výdaje za plyn. Navíc výrobce bitumenových pásů je schopen dodat pás s oboustranným povrchem určený pro svařování horkovzdušným automatem. „Jsou zakázky, kde je z bezpečnostních důvodů zakázána manipulace s otevřeným ohněm a zároveň investor požaduje jednovrstvé bitumenové pásypak je Bitumat ideálním nástrojem,‟ uzavírá Lubomil Daněček.

Bitumat-stresni-hydroizolace-leister.jpg 
   Bitumat B2 — Bezpečné a rychlé svařování bitumenových pásů   

***

bitumat-ploche-strechy-leister.jpg 
   Bitumat B2 — Snadná manipulace a čistá práce 

 ***

tryska-na-bitumen.jpg 
   Triac AT ruční přístroj s tryskou optimalizovanou na bitumeny — Ideální pro svařování okrajů a detailů 
  • autor:
  • Marek Záda, Weldplast ČR s.r.o. Lubomil Daněček, Izolplast Zlín spol. s r.o.
  • WELDPLAST

    WELDPLAST

    Jsme výhradním distributorem Leister Technologies AG pro Českou a Slovenskou republiku. Dodáváme kompletní portofolio produktů této firmy specializující se na přístroje pro svařování plastů a technologii horkého vzduchu.Mohlo by vás také zajímat 

Nejbližší výstavy a semináře