Efektivní retardér hoření pro polykarbonáty a polyetylentereftaláty od GRAFE

Efektivní retardér hoření pro polykarbonáty a polyetylentereftaláty od GRAFE

Nový efektivní retardér hoření pro polykarbonát vyvinula firma GRAFE s hlavním sídlem firmy v Blankenhainu. Tento retardér neobsahuje ani halogeny, stejně jako fosfor a už při konkurenčně srovnatelném nízkém dávkování dosahuje klasifikace hořlavosti UL94-V0.

„Nosný systém masterbatche je založen na houževnatém základním materiálu, a tím vyrovnává negativní vlivy na mechanické vlastnosti přidáním aditiv zpomalujících hoření,“ vysvětluje Dr. Jan Stadermann, vedoucí oddělení Material Science u firmy GRAFE.

Společnost na tomto vývoji pracovala od začátku roku. Poslední testy úspěšně proběhly v září a nyní je nový produkt připraven vstoupit na trh. „S přibývajícím používáním elektroniky v domácnosti a kancelářích se zvyšuje nebezpečí škod způsobených požárem,“ říká Dr. Stadermann. „Nejvíce se u elektronických konstrukčních dílů používají retardéry hoření s obsahem bromu. Látky jako DecaBDE jsou velmi efektivní, ale ve stále větší míře narážejí na pravidla evropské legislativy, která jejich používání zčásti zakazují,“ vysvětluje Dr. Stadermann důvody vedoucí k hledání alternativy.

I jiné aktuálně používané retardéry hoření mají nevýhody. „Výrobky čistě na bázi dusíku nevykazují potřebnou efektivitu a některé retardanty hoření na bázi fosforu mohou vést v elektronických výrobcích ke korozi,“ vysvětluje expert. „Už při dávkování 10% masterbatche dosahujeme klasifikace hořlavosti UL94-V0. To znamená, že velmi efektivně dosahujeme dobré retardace hoření, aniž bychom se museli potýkat s jinými nevýhodami.“

Nový výrobek je navržen pro neprůhledné aplikace. Oblastmi použití jsou elektronické konstrukční díly, baterie, nebo čalounění v osobních a nákladních vozidlech. Existuje široká paleta možností pro aplikace, neboť trh s elektronickými součástkami pro domácnost a automobilový průmysl neustále roste.

Další inovaci v oblasti bezhalogenových masterbatchí zpomalujících hoření nabízí firma GRAFE u polyetylentereftalátů (PET). Technické termoplasty jako PET jsou díky svým vlastnostem vhodné pro výrobu částí krytů elektrických přístrojů a elektrických konektorů. Dr. Stadermann vysvětluje, že tyto aplikace kladou na retardéry hoření obzvlášť vysoké nároky. „S nově vyvinutou masterbatchí firmy GRAFE zpomalující hoření u PET se přidáním 10 % dosáhne normy pro klasifikaci hořlavosti UL94-V0. S tímto poměrně nízkým dávkováním je možné u polyesterových plastů ve variantě PET-C při použití elektrických drobných dílů dosáhnout efektivní retardace hoření“.

Firma GRAFE na veletrhu K 2019, 16.–23. říjen 2019, hala 6, stánek E75-E77.

  • autor:
  • GRAFE Advanced Polymers GmbH


Mohlo by vás také zajímat 

Nejbližší výstavy a semináře