ENGEL zařizuje Open Hybrid LabFactory

ENGEL zařizuje Open Hybrid LabFactory

Společnost ENGEL AUSTRIA připravuje vertikální vstřikovací lis ENGEL v-duo 3600 ve svém výrobním závodě v rakouském St. Valentine pro Open Hybrid LabFactory e.V. v německém Wolfsburgu. Úkolem stroje je podpora výzkumu prostřednictvím funkčně integrovaných komplexních technologií. Společnost ENGEL je zakládajícím členem výzkumného centra, iniciovaného společností Volkswagen v roce 2012 a podporovaného Ministerstvem vzdělávání a výzkumu Německé spolkové republiky. Výzkum bude ENGEL vést v asociaci s Technologickou univerzitou v Braunschweigu.

Asociácia, v súčinnosti so svetovými technologickými lídrami, vrátane rakúskej spoločnosti ENGEL AUSTRIA, skúma každý jeden krok v celom reťazci pre ľahké hybridné komponenty, od konceptu a návrhu až po výrobu a recyklovanie. Cieľom takejto širokej a komplexnej spolupráce vo výskume je sprístupnenie predtým nedostupných potenciálov vo vývoji trhov a technológií, spoločne s urýchlením aplikácie inovatívnych ľahkých konštrukčných technológií do sériovej výroby automobilov. V tomto duchu asociácia definovala niekoľko výskumných projektov, ktoré budú uvedené túto jeseň, pre nové výskumné pracovisko, ktoré je momentálne vo výstavbe. Okrem vyššie uvedených skutočností je vstrekovací lis ENGEL určený pre projekt ProVorPlus, ktorý je zameraný na funkčne integrované procesné technológie v štádiách predvýroby kompozitných materiálov vystužených vláknom.

Vo svojom Centre pre ľahké kompozitné technológie, ktoré sa nachádza tiež v Rakúsku, spoločnosť ENGEL intenzívne skúma možnosti inovatívnych technológií na výrobu odľahčených automobilových dielov. V spolupráci so svojimi partnermi spoločnosť ENGEL stanovila v priebehu niekoľkých rokov viaceré kľúčové míľniky. „Jedným z najdôležitejších predpokladov pre úspešnosť projektov FRP je, aby boli materiály, dizajn a výrobný proces v maximálnej možnej miere kompatibilné. To je možné len v prípade, keď spoločnosť aplikuje svoju odbornosť naprieč celého hodnotového reťazca.

Overené v praxi

S uzatváracou silou 36 000 kN je vstrekolis ENGEL v-duo 3600 strojom s najväčším strojom vo svojej sérii. Jeden stroj s totožnou uzatváracou silou je nainštalovaný vo výrobnom závode spoločnosti BMW v Landshute, v ktorom sa vyrábajú veľké plastové kompozitné diely vystužené vláknom s využitím procesu HP-RTM.

ENGEL v-duo 3600
   obr.: ENGEL v-duo 3600 je najväčším vstrekovacím lisom vo svojej sérii


Pre zaistenie zapojenia stroja do procesov v maximálnej miere, s cieľom dosiahnutia najvyššej flexibility v rozličných výskumných aplikáciách, bude ENGEL v-duo 3600 pre Wolfsburg vybavený dvomi vstrekovacími jednotkami. Spoločnosť ENGEL doplnila túto možnosť do svojich vstrekovacích lisov s mimoriadnym úspechom, overeným niekoľkoročnou prevádzkou, čím výrazne uľahčuje procesy multikomponentného vstrekovania.

Spoločnosť ENGEL vyvinula produktový rad v-duo špeciálne pre vstrekovanie materiálov vystužených vláknom. V porovnaní s bežne používanými vstrekolismi, zaradenými do podobných procesov, majú vertikálne stroje spoločnosti ENGEL veľmi malý pôdorys. Vstrekovacia jednotka je prístupná zo všetkých štyroch strán, namiesto prístupu z dvoch strán.

ENGEL v-duo využíva servohydraulický pohon ENGEL ECODRIVE. Zariadenie definuje tiež štandardy energetickej účinnosti v rámci oblasti spracovania materiálu vystuženého vláknom.

www.engelglobal.com

  • autor:
  • Mastex s.r.o.
  • MASTEX, spol. s r.o.

    MASTEX, spol. s r.o.

    Vstřikovací lisy ENGEL, Vstřikolisy, průmyslové roboty, automatizace výroby, periferní zařízení, periferie, dopravníkové systémy, manipulátory.Mohlo by vás také zajímat 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník