• Úvod
 • Odborné články
 • ENVI-PAK podpořil systémy odděleného sběru v městech a obcích částkou téměř 8 milionů EUR

ENVI-PAK podpořil systémy odděleného sběru v městech a obcích částkou téměř 8 milionů EUR

ENVI-PAK podpořil systémy odděleného sběru v městech a obcích částkou téměř 8 milionů EUR

Obcí a měst, které dostávají od oprávněné organizace finanční prostředky PŘÍMO, je již více než 700

Na základe prieskumu medzi starostami, primátormi a pracovníkmi zodpovednými za odpadové hospodárstvo v mestách a obciach vyplynulo, že až 80,7 percent opýtaných pokladalo financovanie triedeného odpadu pred tým, ako začali spolupracovať s oprávnenou organizáciou ENVI-PAK, za nedostatočné. Až 96,8 percent z nich víta PRIAMU finančnú podporu, ktorú im prináša oprávnená organizácia ENVI-PAK.


ENVI-PAK podporuje miestne systémy separovaného zberu už od svojho vzniku. Počas uplynulých rokov boli vďaka finančným prostriedkom od oprávnenej organizácie ENVI-PAK vybudované infraštruktúry separovaného zberu, financovaný odvoz odpadov i osveta a vzdelávanie obyvateľov v jednotlivých mestách a obciach. Od svojho vzniku ENVI-PAK investoval do podpory separovaného zberu takmer 8 miliónov eur.
V roku 2009 v období celosvetovej krízy miestne samosprávy zápasili aj s krízou na poli druhotných surovín, čo viedlo viaceré mestá a obce k úvahám o utlmení alebo úplnom pozastavení separovaného zberu. ENVI-PAK operatívne zareagoval na tento stav a mestám a obciam ponúkol priamu finančnú aj nefinančnú podporu separovaného zberu na území mesta a obce. (Dovtedy ENVI-PAK podporoval separovaný zber prostredníctvom svojich zmluvných partnerov).
Toto riešenie je štandardným riešením podpory separovaného zberu odpadov v miestnych samosprávach vo vyspelých krajinách Európskej únie. Priama finančná podpora separovaného zberu v mestách a obciach stojí na zmluvnom vzťahu, na základe ktorého finančné prostriedky dostáva od oprávnenej organizácie priamo mesto alebo obec. Priama finančná podpora má tú výhodu, že obce sa môžu sami rozhodnúť, kde v separovanom zbere odpadov finančné prostriedky použijú. Niektoré obce posilňujú infraštruktúru a dokupujú kontajnery, ďalšie financujú zber odpadov, niektoré investujú do nákupov zberných vriec na odpad pre občanov, iné využijú finančné prostriedky na osvetu a motiváciu obyvateľov k tomu, aby triedili odpad.


ENVI-PAK v rámci priamej podpory separovaného zberu mestám a obciam poskytuje:


1. priamy finančný príspevok mestám a obciam za 100% vyzbieraného odpadu z obalov, ktorý odovzdali na recykláciu. Je na rozhodnutí miestnej samosprávy, akým spôsobom tieto prostriedky využije na fungovanie separovaného zberu.
2. kvalifikované poradenstvo mestám a obciam v oblasti separovaného zberu odpadov z obalov vychádzajúce z medzinárodného know-how. Obce tak môžu operatívne a efektívne riešiť problémy samosprávy so separovaným zberom s kvalifikovanými
odborníkmi. Optimalizácia vynakladaných finančných prostriedkov na separovaný zber je jednou z kľúčových oblastí.
3. podporu mestám a obciam pri vzdelávaní obyvateľstva spojenom s propagáciou separovaného zberu odpadov z obalov.
4. tento systém je otvorený pre všetkých – každé mesto a obec má možnosť vstúpiť do systému a profitovať z neho.


Týmto krokom je oprávnená organizácia ENVI-PAK jediným subjektom, ktorý reálne reagoval na vzniknutú situáciu v odpadovom hospodárstve a v spolupráci s priemyselnými profesijnými združeniami priniesol návrh riešenia, ktoré bolo uvedené i do praxe. Je to dlhodobý projekt, ktorého cieľom je vytvoriť perspektívny a dlhodobo udržateľný systém podpory separovaného zberu odpadov z obalov na Slovensku. Toto riešenie nezaťažilo a ani nezaťaží štátny rozpočet a nespôsobilo ani zvýšenie cien výrobkov pre spotrebiteľov.

 • autor:
 • ENVI-PAK


  Mohlo by vás také zajímat   

  Nejnovější inzeráty

  Nejbližší výstavy a semináře

  Plastikářský slovník