• Úvod
  • Aktuality
  • Evropská unie v roce 2019 recyklovala 41% odpadu z plastových obalů

Evropská unie v roce 2019 recyklovala 41% odpadu z plastových obalů

Za rok 2019 vyprodukovala každá osoba žijící v EU 34,4 kg odpadu z plastových obalů, z čehož 14,1 kg bylo recyklováno. Objem vyprodukovaného odpadu z plastových obalů se v letech 2009 až 2019 zvýšil o 24%, tedy o 6,7 kg na jednoho obyvatele. Zvýšil se však také recyklační objem těchto odpadů a to až o 50% (4,7 kg). Navzdory tomuto zlepšení se množství nerecyklovaných plastových obalů od roku 2009 zvýšilo o 2 kg na obyvatele v důsledku zvýšení množství celkového vzniklého odpadu z plastových obalů.

V roku 2019 sa v EÚ recyklovalo približne 41 % odpadu z plastových obalov. Deväť členských štátov EÚ recyklovalo viac ako polovicu vzniknutého odpadu z plastových obalov: Litva (70 %), Česko (61 %), Bulharsko (59 %, údaje za rok 2018), Holandsko (57 %), Švédsko a Slovensko (obe 53 %), Španielsko (52 %), Cyprus (51 %) a Slovinsko (50 %).

Naproti tomu menej ako tretina odpadu z plastových obalov sa recyklovala na Malte (11 %, údaje za rok 2018), vo Francúzsku (27 %), Írsku (28 %), Rakúsku (31 %), Poľsku (32 %) a Maďarsku (33 %).

Recyklácia plastových obalov v EÚ 
  
  • autor:
  • Eurostat