Faktum Design s.r.o. vytváří nový design výrobků

Faktum Design s.r.o. vytváří nový design výrobků

Faktum Design s.r.o. - Design chápeme jako tvůrčí spojení estetiky, fukčnosti a technického řešení. Využíváme znalosti, získané mnoholetou praxí napříč průmyslovým spektrem. Vycházíme z dostupných faktů, využíváme svůj um a talent pro vytvoření funkčního designu nového výrobku.

Designérské a vývojové studio

Našim cílem ve Faktum Design s.r.o je vytvářet inovativní návrhy založené na racionálních technologických a ekonomických základech. Nejčastěni působíme v oblasti návrhu designu elektronických a elektrotechnických zařízení, vědeckých přístrojů, zdravotní techniky, krytování obráběcích strojů a výrobních celků. Při navrhování klademe velký důraz na propracování celkového konceptu po tvarové a funkční stránce. Eliminujeme tak slepé cesty ve vývoji a zkracujeme celkovou dobu přípravy výrobku. Hledáme jednoduché principy a funkční řešení. Zpracováváme konstrukční a výrobní dokumentaci.

Vývoj nového výrobku

Vývoj chápeme jako proces s cílem uvést na trh výrobek v kratším čase, s vyšší užitnou hodnotou a za nižší náklady. Naše řešení nejsou zatížena postupnou historií, dokáží tak zvýšit celkovou efektivitu a zkrátit inovační cyklus. Na základě navrženého designérského řešení připravujeme reálné konstrukční řešení výrobku. Naše zkušenosti vycházejí z dlouhodobé praxe s konstrukcí plastových výlisků, plechových dílů, odlitků a sestav. Máme úplnou kontrolu nad konstrukční fází a možnost maximálně ovlivnit výsledný design výrobku.

Nejčastěni působíme v oblasti vývoje mechanických částí elektronických a elektrotechnických zařízení, vědeckých přístrojů a zdravotní techniky. Realizujeme projekty od fáze vývoje konceptů až po dodávku fyzických prototypů. Naše partnery podporujeme i při řešení jednotlivých kroků, jako například ergonomických studií, studií proveditelnosti nebo variatních vývojových konceptů. Pro realizace vývoje využíváme výkonné návrhové technologie a moderní komunikační prostředky. Vyrábíme prototypy a ověřovací série výrobků. Dodáváme prototypové formy pro plastové díly.

 

faktum design s.r.o.

 

Realizace výroby

Na základě zpracované konstrukční a výrobní dokumentace dokončujeme vývoj produktu dodávkou prototypů a ověřovacích sérií. Pro realizaci využíváme vlastní prototypovou dílnu a nástrojárnu. To nám umožňuje rychle reagovat na případné změny v konstrukčním řešení v průběhu výroby prototypu. Při výrobě prototypů doplňujeme naše výrobní možnosti technologiemi aditivní výroby. Podle typu, velikosti a množství dílů používáme SLS, FMD a SLA technologie, doplněné o povrchové úpravy. Zejména pro oblast elektroniky a elektrotechniky vyrábíme a dodáváme prototypové a malosériové formy pro plastové díly včetně dodávky výlisků.

  • autor:
  • Faktum Design s.r.o.
  • Faktum Design s.r.o.

    Faktum Design s.r.o.

    Návrhy designu pro strojírenství, elektroniku a spotřební výrobky, vývojové štúdio, vývoj nových výrobkov, realizace výroby, nástrojárna.Mohlo by vás také zajímat 

Archiv článků