Fine Powder Coating (FPC) pomocí Openair® Plasma od firmy Plasmatreat

Fine Powder Coating (FPC) pomocí Openair® Plasma od firmy Plasmatreat

Nové výrobky a aplikace vyžadují unikátní kombinace materiálů a vlastností povrchů. Nová technologie Fine Powder Coating (FPC) firmy Plasmatreat umožňuje výrobu těchto funkčních povlaků pro nové aplikace.

Proces FPC používá jemné kovové prášky jako např. měď, hliník, cín, atd. pro vytváření povlaků na tepelně citlivých materiálech a výrobcích. V kombinaci s technologií Openair®- Plasma jsou vytvářeny inovativní funkční povrchy na plastech, kovech, skle nebo kompozitech.

Nové výrobky a materiály s požadovanými vlastnostmi mohou splňovat různé požadavky:
* Zvýšení tření povrchu
* Odolnost proti korozi
* Vodivost povrchu
* Pájitelnost
* Přenos tepla

 

Obr. 1 
Povlak mědi na skle                                                  Vrstva zvyšující tření povrchu kovu 


Fine Powder Coating - princip
Jemné částice prášku jsou vstřikovány do vysoce energetického výboje Openair® plasmy. Jemné kovové částice absorbují intenzivní tepelnou energii plasmy. Vlivem vysoké teploty uprostřed plasmového paprsku se částice taví a pomocí kinetické energie plasmového výboje se přenáší z plazmovací trysky na substrát, kde vytváří homogenní kovové vrstvy.

 

Obr. 2 
Prášek mědi, foto efc-plasma 


Technologie procesu
Pouze robustní technologie procesu umožňuje vytváření povlaků o vysoké kvalitě a reprodukovatelnosti na tepelně citlivých površích a výrobcích. Fine Powder Coating sestává z těchto hlavních komponent:
* prášek
* systém pro dopravu prášku
* plasma

 

Obr. 3 
  


Přesné naladění komponent celého procesu bude určující pro charakter depozice vrstvy. Parametry procesu vytváření vrstev jsou následující:
Teplota povrchu materiálu - T<100°C
Tloušťka vrstvy - 1 – 200 μm
Šířka depozice vrstvy - 3 – 6 mm
Rozsah velikosti zrn - 0,6 – 25 μm (D50)
Rychlost procesu - 100 – 200 mm/s
Procesní plyn - vzduch, dusík
Spotřeba procesního plynu - 10 – 60 Nl/min.

Přehled materiálů a prášků

Obr. 4 
  

Plasmatreat GmbH a efc plasma GmbH – spolupráce firem
Plasmatreat GmbH Steinhagen a efc plasma GmbH Ingolstadt spolupracují v tomto zcela novém technologickém sektoru:
Plasmatreat
● Výzkum a vývoj výrobních zařízení a konstrukce
● Výroba, prodej a celosvětový servis, atd.

efc plasma
● Výzkum a vývoj prášků, vrstev a technologie výroby

Plasmatreat – váš partner pro čištění, aktivaci a vytváření povlaků a jejích aplikací pomocí Openair®- Plasma technologie.
Navrhneme konkrétní řešení pro vaše konkrétní požadavky.

Obchodní zastoupení firmy Plasmatreat:
Ing. Jiří Lonský – LONTECH, 533 22 Býšť 34 (okres Pardubice), E-mail: lontech@lontech.cz, www.plasmatreat.cz

  • autor:
  • Ing. Jiří Lonský – LONTECH


Mohlo by vás také zajímat 

Archiv článků

Nejbližší výstavy a semináře