Fond spravlivej transformace - příležitost pre podnikatele, mestá, obce

  • 14.10.2021 - 14.10.2021 | online | Slovensko
V současnosti je na Slovensku v přípravě několik finančních schémat, přičemž jednou z nich je Fond spravedlivé transformace. Fond spravedlivé transformace může podporovat široký rozsah činností přes investice do oblastí jakými jsou Digitalizace, technologie čisté energie, snižování emisí, obnova průmyslových lokalit či rekvalifikace pracovníků. Oprávněné území realizace je v trenčínském (Horní Nitra), košickém a banskobystrickém kraji.

 

Slovenská obchodná a priemyselná komora, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Ministerstvo hospodárstva SR a Trenčiansky samosprávny kraj Vás pozývajú na webinár, ktorého cieľom je priblížiť možnosti  zapojenia súkromného a verejného sektora do Fondu spravodlivej transformácie.

Na podujatí sa dozviete:
* aktuálne informácie  o stave programu
* aké sú  možnosti predkladania projektov  subjektami verejného a súkromného sektora.


Dátum : 14.10.2021 od 10:00 do 11:40 hod.
Forma: online cez platformu zoom

Seminár je určený pre súkromnú (podnikatelia) a verejnú sféru, sprostredkovateľské organizácie (zväzy, komory, asociácie) z celého územia SR, ktoré majú záujem realizovať svoje zámery  v oprávnenom území.

Elektronická registrácia »       

Viac info o podujatí »             

V prípade, ak Vás téma zaujíma, radi Vás privítame na podujatí. 

Kontakty a informácie:

SOPK, Katarína Martišková,

tel.: 032/65 23 834, email: katarina.martiskova@sopk.sk