FORT-PLASTY s.r.o. : Důležitost UV stabilizace plastů v průmyslových aplikacích

FORT-PLASTY s.r.o. : Důležitost UV stabilizace plastů v průmyslových aplikacích

Jistě každý z nás již mnohokráte slyšel o ochraně proti UV záření. Málokdo už dnes v létě u moře případně v zimě na horách použije opalovací krém nebo sluneční brýle bez ochranných filtrů. Problém ochrany proti stále agresivnějšímu sluníčku nebo lépe řečeno tenčící se vrstvě ozónové vrstvy se však netýká jen našeho zdraví, ale také průmyslově používaných plastů.

Ultrafialové (zkratka UV, z anglického ultraviolet) záření je elektromagnetické záření s vlnovou délkou kratší než má viditelné světlo, avšak delší než má rentgenové záření. Pro člověka je neviditelné, způsobuje však degradaci plastů projevující se postupnou ztrátu pevnosti základních stavebních prvků ve struktuře materiálů.

FORT-PLASTY s.r.o. 
VZT. potrubí bez UV stabilizace 


V praxi je zpočátku poměrně obtížné rozpoznat, zda je materiál UV stabilizován či nikoli. Průvodním jevem degradace materiálů bez UV stabilizace jsou jeho barevné změny na povrchu - světlejší skvrny zejména v místech vystavených intenzivnímu oslunění. Materiál se stává matným, povrch postupně ztrácí původní hladkost a stává se měkkým (bez větších problémů je možné do něj udělat nehtem hlubší rýhu). Později vznikají trhliny - z počátku sotva viditelné, které se však rychle zvětšují a prohlubují (v této fázi jsou již jasně viditelné pouhým okem, jejich hloubka je již několik desetin milimetrů). Do vzniklých trhlin zatéká voda, která v zimních měsících mrzne a svým pnutím ještě urychluje praskání a postupnou ztrátu pevnosti.  Celý proces je završen vznikem křehkého lomu, kdy se materiál plošně rozpadne na menší části.

FORT-PLASTY s.r.o. 
VZT. potrubí bez UV stabilizace 


Patrně nejhůře působí UV záření na polypropylen (PP), který patří mezi nejčastěji používané materiály. Z toho důvodu je třeba jej chránit. K tomu slouží speciální přísady - stabilizátory, které se do něj přidávají již při výrobě. Pokud toto není možné, lze již instalované zařízení do určité doby po instalaci opatřit dodatečným speciálním nátěrem, který zajistí ochranu materiálu.

FORT-PLASTY s.r.o. 
Detail křehkého lomu s viditelnými trhlinami ve struktuře materiálu bez UV stabilizace 


Při své činnosti se pracovníci společnosti FORT-PLASTY s.r.o. poměrně často setkávají s tím, že je kontaktují provozovatelé staveb, jimž byly nainstalovány plastové vzduchotechnické rozvody z materiálu bez UV stabilizace (zejména na střechy budov). Po poměrně krátkém čase se jim vzduchotechnika buď zcela rozpadla, nebo je materiál již natolik poškozen, že jej nelze opravit ani dodatečně opatřit ochranným nátěrem. Nezbývá jiné řešení, než poškozené části vyměnit za nové, což je spojeno s dalšími finančními náklady a často také technickými komplikacemi spojenými se stavebními úpravami prostupů střech, izolacemi a zásahy do střešních plášťů budov. Přitom při porovnání cen rozvodů s UV stabilizací a bez ní je rozdíl v pořizovací ceně jen několik procent a v celkovém kontextu nákladů na dodatečné opravy zcela zanedbatelný.

FORT-PLASTY s.r.o. 
VZT. potrubí bez UV stabilizace opatřené ochranným nátěrem 


Z toho důvodu společnost FORT-PLASTY s.r.o. dodává pro tyto aplikace materiál vždy UV stabilizován případně doporučuje dodatečnou ochranu ochranným nátěrem, který je také v sortimentu společnosti.

  • autor:
  • FORT - PLASTY s.r.o.
  • FORT - PLASTY s.r.o.

    FORT - PLASTY s.r.o.

    Vzduchotechnické potrubí, nádrže, záchytné vany a atypické plastové výrobky, průmyslové plastové ventilátory, tepelné, vakuové a rotační tvarování.Mohlo by vás také zajímat 

Nejbližší výstavy a semináře