Fórum kvality

  • 29.05.2018 | Žilina
Konference je zaměřena na výměnu poznatků a zkušeností z oblasti kvality, systémů managementu jakosti, metrologie, norem, ale i praktických řešení nekvality metodikou Six Sigma a dalšími podobnými nástroji.