GF Machining Solutions uvádí na trh nové technologie pod názvem 3DS EDM

GF Machining Solutions uvádí na trh nové technologie pod názvem 3DS EDM

3-dimenzionální strukturované plochy obdělávané elektroerozivním hloubením jako nový základ pro zdokonalení procesu výroby a provozu vstřikovacích forem na plasty.


Zavedený kvalitatívny popis profilu drsnosti plôch parametrom Ra je univerzálne rozlíšiteľný a je často využívaný ako medzinárodný parameter drsnosti. Súčasné nároky na popis celkovej kvality plochy sa zvyšujú a čoraz častejšie sa využívajú technickej verejnosti menej známe parametre, charakterizujúce komplexný priestorový popis drsnosti plôch.
 

3DS EDM 
  

Na základne podnetov od prevádzkovateľov lisovní a výrobcov lisovacích foriem, spoločnost GF Machining Solutions prináša na trh v oblasti elektroerozívneho hĺbenia cez modely strojov FORM X00/X000 výrazný kvalitatívny posun pri výrobe vzhľadových a aktívnych plôch lisovacích foriem. Nové technológie uvedené pod názvom 3DS EDM (3 dimensional structure) sú dostupné pre elektródový materiál meď, grafit, wolfrámová meď v kombinácii s nástrojovými oceľami a sú účinné až do Ra 0.40µm.
 

3DS EDM 
  

Plochy vyrábané pomocou 3DS elektroerozívnej technológie vykazujú jednoznačne zlepšené parametre potvrdené zákazníkmi v oblastiach:

  • Zvýšenie odolnosti výliskov voči poškrabaniu 
  • Redukcia efektu zalepovania aktívnych častí foriem
  • Zvýšenie vyhadzovacej rýchlosti pri prevádzke foriem
  • Zníženie ceny na údržbu foriem 
  • Predĺženie cyklu do opravy foriem
3DS EDM 
  

Až 30% zníženie ceny za údržbu foriem zahrňuje zníženie potreby ručného leštenia, spôsobené nižšou citlivosťou plôch k zanášaniu nečistotami vďaka oleofóbnemu efektu 3DS štruktúrovaných povrchov. V mnohých prípadoch je možné eliminovať dodatočné zušľachťovanie aktívnych povrchov foriem, ako je nitridovanie a pod.


Výroba tvárniacich častí foriem 3DS technológiami je prínos pre produktivitu a kvalitu v porovnaní so súčasne používaným technologickým postupom. Redukuje čas údržby foriem, umožňuje zvýšenie produktivity lisovacieho procesu. Jednoznačne zvyšuje kvalitu plastových výliskov a rozširuje možnosti ich aplikácií.


POROVNANIE VYŤAHOVACÍCH SÍL

v závislosti na spôsobe úpravy povrchu tvárniacich častí formy
 

POROVNANIE VYŤAHOVACÍCH SÍL 
  

GF Machining Solutions má implementované 3DS technológie na nižšie uvedených CNC elektroerozívnych hĺbiacich strojoch AgieCharmilles FORM.
 

3DS EDM 
  

Ak chcete vedieť viac o možnostiach a aplikačných nasadeniach technológie 3DS, kontaktujte nás na uvedenej adrese, resp. navštívte spoločnosť GF Machining Solutions s.r.o. v rámci Medzinárodného strojárskeho veľtrhu Nitra 2016, ktorý sa koná v dňoch 24.-27.05.2016 v areáli výstaviska Agrokomplex Nitra.

www.gfms.com/cz

  • autor:
  • GF Machining Solutions


Mohlo by vás také zajímat 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník