Greiner a Piovan: projekt aplikace úsporného volného chlazení

Greiner a Piovan: projekt aplikace úsporného volného chlazení

V současné době všechny výrobní průmyslové oblasti očekávají rozsáhlé schopnosti, výkony a služby od svých dodavatelů technologií a surovin, aby byly schopny obstát na současném globálním trhu . Nejinak je tomu také v segmentu výroby obalů a technických výlisků z plastů, kde jedno z vedoucích postavení zaujímá společnost Greiner se sídlem v Rakousku.

Skupina Greiner, která byla založena již v roce 1868, dosahuje v současnosti tržeb přesahujících 1,2 miliardy EUR ročně a zaměstnává 3 tisíce zaměstnanců ve svých 31 lokalitách v Evropě a v Mexiku. Součástí této skupiny je také firma Greiner Assistec s výrobním závodem ve Slušovicích (více na stránkách www.greiner-assistec.com).

 

Společnost vidí jako jednu z cest svého úspěchu, redukci energetické náročnosti celého výrobního procesu a udržitelnost rozvoje aktivit ve vztahu k životnímu prostředí.

 

Výrobní proces ve firmě Greiner Assistec vyžaduje vzhledem k počtu procesních strojů a množství zpracovávaného materiálu vysoký chladící výkon pro dosažení očekávané kapacity výroby a zajištění konstantních kvalitativních vlastností výrobků.

 

Původní chladící systém byl tvořen několika centrálními kompresorovými chladícími jednotkami pro produkci chladící vody o nízké teplotě pro okruh forem a dalšími kompresorovými chladícími jednotkami pro chlazení okruhu hydromotorů vstřikolisů.

 

Chladící systém 
  

Pro geografické umístění výrobního závodu je charakteristická venkovní teplota vzduchu v rozmezí -25°C až +35°C, kdy po 80% roku se teplota pohybuje mezi 0°C až +20°C a teploty nad +26° tvoří jen asi 1% celkového času . Tyto podmínky umožňují výrazně optimalizovat provozní náklady na chladící systém díky implementaci v současnosti nejvíce efektivního systému chlazení procesní vody od společnosti Piovan.

 

Celková tepelná zátěž ve výrobě produkovaná nástroji-formami, hydraulickým systémem vstřikovacích strojů a chlazením sušících jednotek je více než 600 kW. Na základě provedené energetické analýzy spotřeby chladičů, celková spotřebovaná elektrická energie dosahovala hodnoty 1 135 220 kWh ročně.

 

V první fázi projektu byly společně analyzovány pracovní podmínky stávajícího systému a následně byly ohodnoceny možné varianty řešení včetně návratnosti investice ve srovnání s předpokládanými energetickými úsporami. Nakonec bylo rozhodnuto o implementaci systému volného chlazení zejména pro okruh chlazení hydrauliky procesních strojů, kde je možné používat po celý rok chladící vodu o teplotě minimálně 30°C a tepelná zátěž tvoří více než 66% z celkové zátěže.

 

Pro tuto konkrétní aplikaci, vzhledem k možnosti dosažení ještě vyšších energetických úspor, byl zvolen model venkovního volného chladiče se systémem samovypouštění, který byl umístěn na střešní konstrukci nad strojovnou s čerpadly a kompresory. Tento systém dokáže zajistit provoz okruhu chlazení bez použití glykolu, nemrznoucí směsi, a uspoří tím další náklady na elektrickou energii vzhledem k eliminaci použití deskového výměníku tepla, kde jinak dochází k teplotní ztrátě minimálně 3°C. Dalším technickým prvkem při aplikaci volného chlazení může být použití adiabatické funkce chladiče, kdy ve dnech s vysokou teplotou okolního vzduchu volný chladič pracuje v částečném adiabatickém režimu podobném funkci chladící věže, a dokáže pak produkovat procesní chladící vodu o nižší teplotě, než je samotná teplota okolního vzduchu.

 

Volný chladič 
  

Vzhledem k velkému nominálnímu výkonu použitého volného chladiče a počtu ventilátorů, byla použita na řízení otáček a tím okamžitého výkonu chladiče technologie EC ventilátor. Toto řízení ve srovnání s klasickým krokovým řízením ventilátorů dokáže uspořit při běžném vytížení chladiče 50% elektrické energie a ve srovnání s řízením frekvenčním měničem  zhruba 15% energie potřebné pro provoz ventilátorů.

 

Řešení, které bylo realizováno na sklonku roku 2011, přineslo firmě Greiner Assistec snížení energetické náročnosti na chlazení o 693 857 kWh ročně , což představuje úsporu provozních nákladů zhruba 1 734 000,- Kč za rok. 

 

Technologie volného chlazení je vhodná jak pro nové realizace centrálního chlazení procesní vody, tak také jako doplnění, čí rekonstrukce starších chladících systémů. Vyjímečných výsledků v úsporách energie je dosahováno ruku v ruce s ostatními technologiemi chlazení Piovan, zejména v kombinaci s termochladiči řady Digitemp.

 

Technologie volného chlazení je jeden ze směrů, které Piovan představuje pro použití v oblasti výroby plastových dílů, společně s ostatními vysoce efektivními a ekologickými řešeními pro sušení, nasávání plastového granulátu, dávkování a nástroji řízení kvality jako je supervizní software.

 

Spolupráce mezi Piovan a Greiner Group přinesla díky úzké kooperaci řešení s výrazným přínosem směřujícím ke snížení energetické náročnosti. V segmentu výroby plastových dílů jsou konstantní produkce, optimalizované provozní náklady a efektivita základními hodnotami úspěchu. Toto všechno jsou hodnoty, které Greiner Group oceňuje u firmy Piovan, a které jsou nezbytné pro dosažení těch nejvíce ambiciózních cílů.

  • autor:
  • Piovan Central Europe GmbH
  • Piovan

    Piovan

    Periferie, nasávací a skladovací systémy pro granulát, sušící systémy, vysoušeče forem, dávkovače, mlýny a drtiče odpadu, temperační zařízení pro formy.Mohlo by vás také zajímat 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník