Harmonizované specifikace pro označování plastových výrobků na jedno použití

Prováděcí nařízení Komise č. (EU)2020/2151, se stanoví pravidla pro harmonizované specifikace pro označování plastových výrobků.

Prováděcí nařízení Komise č. (EU)2020/2151 (slovenská verze),  kterým se stanoví pravidla pro harmonizované specifikace pro označování plastových výrobků na jedno použití uvedených v části D přílohy směrnice EP a Rady (EU) 2019/904 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí. Nařízení č. (EU)2020/2151 (slovenská verze) stanoví jednotná pravidla harmonizované specifikace pro označování hygienických vložek a tamponů a aplikátorů tamponů; vlhčených ubrousků, tj. předvlhčených ubrousků pro osobní hygienu a péči o domácnost; tabákových výrobků s filtry a filtrů uváděných na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky.  Použije se od 3. července 2021.

 

Nejnovější inzeráty

Plastikářský slovník