Industry4UM - Digitalizace má ambici zvyšovat environmentální zátěže výroby

Industry4UM - Digitalizace má ambici zvyšovat environmentální zátěže výroby

Myslet ekologicky se snaží stále více slovenských firem. Uvědomují si důležitost odpovědného chování k výrobnímu a životnímu prostředí, činí opatření uvnitř provozů, ale i v externím prostředí, hledají nejen efektivnější, ale i ekologičtější řešení výroby.

V tejto súvislosti sme položili päť otázok predsedovi predstavenstva SOVA Digital a prezidentovi Združenia inteligentného priemyslu – Industry4UM Martinovi Morháčovi.

Ovplyvňuje znižovanie environmentálnej záťaže firiem digitalizácia podnikov?

Slovenský priemysel bol v posledných tridsiatich rokoch výrazne prebudovaný a inovovaný. V porovnaní s inými krajinami je na Slovensku technologická štruktúra a výbava, ktorá životné prostredie výraznejšie nezaťažuje. Slovensko sa tak stáva príkladom pre mnohé iné krajiny. Máme tu málo problematických prevádzok. Veľa sa zmenilo v prevádzkach produkujúcich chemické exhaláty, dôslednejšie sa separuje odpad. Jedným z aktuálnych zdrojov enviromentálnej záťaže je energetika.

Dajú sa dnes v slovenských firmách v tejto oblasti zachytiť trendy, smerovania?

Podniky začínajú využívať digitálne technológie na to, aby nastavili zdravšiu a udržateľnejšiu produkciu. Vo väčšine priemyselných odvetví sa digitalizáciou postupne dosahuje významné skrátenie a zefektívnenie výroby. Tým podniky dosahujú nielen značnú úsporu nákladov, ale znižujú aj dopady na životné prostredie. Jedným z aktuálne najvýraznejších trendov je znižovanie spotreby elektrickej energie riadeným zavedením digitalizácie.

Uvažujú firmy ekologicky pri využívaní moderných technológií v praxi?

Firmy si postupne uvedomujú, že to, čo je ekologické, im z dlhodobého hľadiska znižuje náklady. Myslia tým aj na zdravie svojich pracovníkov. Preto moderné technológie využívajú najmä na vytváranie zdravého pracovného prostredia, čo má v konečnom dôsledku vplyv aj na globálnu klímu. Prednedávnom Slovnaft zverejnil informáciu, že ide investovať do ekológie 78 milión Eur, veľká časť z nich je určená na aplikáciu moderných a digitálnych technológií.

Industry4UM 
Martin Morháč - predseda predstavenstva SOVA Digital a prezident Združenia inteligentného priemyslu – Industry4UM  


Môžete uviesť pár príkladov, ako sa podniky snažia znižovať environmentálnu záťaž?

Zaujímavou oblasťou je logistika. Niektoré z podnikov už začali na diaľku riadiť prichádzajúce kamióny tak, aby nestáli pred bránami v dlhých radoch, opakovane neštartovali alebo nenechávali bežať motory naprázdno. Dnes, napríklad, vymiera povolanie lakovač. Lakovacie linky sú digitálne riadené a produkujú minimum exhalátov. Firmy sa sústreďujú na digitálny zber informácií o spotrebe elektrickej energie samostatne v každej prevádzke, z každého výkonnejšieho zariadenia a riadia procesy tak, aby znižovali spotrebu a eliminovali plytvanie. Zvýšený dôraz na enviroment nachádzame aj v prevádzkach galvanizovní. V jednej zo spoločností na strednom Slovensku, napríklad, nasadili moderné digitálne riadené zariadenie dôslednejšie čistiace používanú vodu, čo umožňuje jej opakové používanie a znižovanie enviromentálnej záťaže. Mnohé recyklujú odpadový materiál, či už priamo na spracovanie v prevádzkach alebo pre ďalšie využitia.

Ako vidíte budúcnosť pracovísk z pohľadu ekológie a životného prostredia v súvislosti s Industry 4.0?

Rola človeka bude aj v budúcnosti v priemysle rozhodujúca, a jeho hodnota bude vnímaná ešte výraznejšie ako dnes. To bude ovplyvňovať aj definovanie vzťahu výroby k enviromentálnemu prostrediu zamestnancov. Aj keď sa v pracovnom prostredí za posledné obdobie veľa zmenilo, digitalizácia a technológie budú smerovať k vytváraniu ideálneho pracovného prostredia. Bude eliminovať akúkoľvek nadmernú záťaž organizmu, výskyt zdraviu škodlivých prvkov, produkovanie čohokoľvek, čo škodí nielen pracovníkovi, ale aj vonkajšiemu prostrediu. Digitalizácia tu zohrá rozhodujúcu úlohu.

Štvrtá priemyselná revolúcia má potenciál naplniť ambíciu zvýšiť globálnu výrobnú produkciu tak, aby vyhovovala rastúcim ľudským potrebám bez poškodenia životného prostredia. Inými slovami, pomáha zvýšiť enviromentálnu udržateľnosť neustálym zlepšením výrobných i nevýrobných procesov.

 • autor:
 • Industry4UM
 • SOVA Digital a.s.

  SOVA Digital a.s.

  Přináší komplexní řešení digitalizace a optimalizace výrobních procesů v konceptu Industry 4.0. Má dlouholetou pozici vizionáře a inovátora s individuálním přístupem k potřebám klienta.Mohlo by vás také zajímat • Dodavatelé pro Auto roku 2020 v České republice

  Dodavatelé pro Auto roku 2020 v České republice

  Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) představuje firmy, které v rámci 26. ročníku ankety Auto roku 2020 v České republice získaly právo používat prestižní označení „Dodavatel pro Auto roku 2020 v České republice“. Díly tuzemských firem přitom nese nejen vítězný vůz, většina z nich je součástí...

 • SOFTIP se připojil k Pařížské výzvě na důvěru a bezpečnost v kyberprostoru

  SOFTIP se připojil k Pařížské výzvě na důvěru a bezpečnost v kyberprostoru

  SOFTIP se připojil k Pařížské výzvě (Paris Call), jejímž cílem je mezinárodní spolupráce na posílení ochrany a důvěry v digitálním světě. Pařížská výzva představuje celosvětově největší seskupení zúčastněných stran, které se spojily, aby podpořily bezpečnost v digitálním prostoru a společně tak...

 • Výroba motorových vozidel dohání loňské tempo

  Výroba motorových vozidel dohání loňské tempo

  Sdružení automobilového průmyslu přináší tradiční přehled o výrobě a odbytu vozidel za období od 1. ledna do 30. listopadu 2019. Mírný pokles celkové výroby motorových vozidel v období od ledna do konce listopadu potvrdil dosavadní trend letošního...