IPA Seminár: Analýza rizik - FMEA

  • 18.02.2020 - 18.02.2020 | Žilina | Slovensko
Naučit se identifikovat nejkritičtější a nejpravděpodobnější chyby ve výrobku, v procesu nebo ve službě.