ISO 37001 - Katalóg firem

Tento dokument specifikuje požadavky a poskytuje pokyny pro vytvoření, implementaci, udržování, přezkoumání a zlepšování systému managementu proti korupci. Systém může být samostatný nebo může být integrován do celkového systému managementu. V souvislosti s činnostmi organizace se tento dokument zaměřuje na tyto oblasti: na korupci ve veřejném, soukromém a neziskovém sektoru; pro korupci prováděnou organizací; ke korupci ze strany personálu organizace jednajícího jménem organizace nebo v její prospěch; ke korupci ze strany partnerů věcného vztahu organizace jednajících jménem organizace nebo v její prospěch; ke korumpování organizace; ke korumpování personálu organizace ve vztahu k činnostem organizace; ke korumpování partnerů věcného vztahu organizace ve vztahu k činnostem organizace; na přímou a nepřímou korupci (například na úplatek nabízený nebo přijatý prostřednictvím třetí strany nebo třetí osobou). Tento dokument se vztahuje pouze na korupci.

strana 1 z 1
 • SOFTIP, a.s.

  SOFTIP, a.s.

  Návrh, implementace a vývoj softwarových řešení pro optimalizaci výrobních a logistických procesů . Manažerské informační systémy. Systémové služby.

  • www.softip.sk
  • Krasovského 14, Bratislava – mestská časť Petržalka

  strana 1 z 1
   

  Nejnovější inzeráty

  Nejbližší výstavy a semináře

  Plastikářský slovník