ISO 45001 - Katalóg firem

Tento dokument specifikuje požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytuje pokyny pro jejich používání, aby se umožnilo organizacím poskytovat bezpečná a zdravá pracoviště s prevencí pracovních úrazů a zhoršení zdraví a také proaktivního zlepšování výkonnosti jejího BOZP. Tento dokument je aplikovatelný v jakékoli organizaci, která chce vytvořit, implementovat a udržovat systém managementu BOZP, aby zlepšovala bezpečnost a ochranu zdraví při práci, eliminovala nebezpečí a minimalizovala rizika BOZP (včetně nedostatků systému), výhodně využívala příležitosti BOZP a zvládala neshody systému managementu BOZP , které jsou spojeny s jejími činnostmi. Tento dokument pomáhá organizaci dosáhnout zamýšlených výsledků jejího systému managementu BOZP. V souladu s politikou BOZP organizace zamýšlené výsledky systému managementu BOZP zahrnují: trvalé zlepšování výkonnosti BOZP; plnění právních požadavků a dalších požadavků; dosažení cílů BOZP.

strana 1 z 1
 • AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

  AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

  Odpadové hospodářství, separace odpadu, zneškodňování nebezpečných odpadů, recyklace pneumatik, pryžový granulát, pryžové výrobky, pryžové podlahy.


 • SOFTIP, a.s.

  SOFTIP, a.s.

  Návrh, implementace a vývoj softwarových řešení pro optimalizaci výrobních a logistických procesů . Manažerské informační systémy. Systémové služby.

  • www.softip.sk
  • Krasovského 14, Bratislava – mestská časť Petržalka

  strana 1 z 1
   

  Nejbližší výstavy a semináře

  Přidejte Vaši firmu

  Přidejte vaši firmu do katalogu pro plasty a gumu v ČR a SR. Vaši firmu uvidí více než 35 000 reálných uživatelů za měsíc

  + Přidat firmu