Jak Vám může PP pomoci
 

PlasticPortal.eu  poskytuje komplexné informácie z odvetvia plastikárského priemyslu na jednom mieste. Nájdete na ňom spracovateľov plastov, výrobcov a distribútorov plastových výrobkov a polotovarov, dodávateľov surovín, strojov, technológií, firmy zaoberajúce sa recykláciou plastov ako aj firmy poskytujúce služby pre plastikársky priemysel.  Portál oslovuje  odborníkov a ponúka im priestor na prezentáciu svojich služieb.
P1


V súčasnosti táto platforma poskytuje denne aktualizované informácie. Monitoruje a informuje o aktuálnych udalostiach a pripravovaných podujatiach (výstavy, semináre, firemné dni, odborné fóra, školenia...) z oblasti plastikárskeho a gumárenského priemyslu . Postupne si portál získava  priazeň nielen odbornej verejnosti. Dnes už slúži aj ako trhovisko, kde je možné zadávať ponuky a dopyty napr. môžete ponúknuť zvyšný materiál  alebo použité stroje, poprípade hľadať partnera na kooperáciu.  Každá registrovaná firma má vytvorený vlastný prezentačný profil. Zároveň je tu možnosť informovať odbornú verejnosť o svojich  produktoch a službách formou odborných článkov, ktoré sú archivované a teda stále k dispozícií cieľovej skupine.


Na tvorbe obsahu webu sa podieľajú aj registrované firmy, aktívne ich prispieva na portál približne 30 % . Po dvojročnom pôsobení na Plasticportal.eu si pravidelne predlžuje svoju registráciu takmer 85 % všetkých zaregistrovaných firiem. A registrácie ďalších nových firiem pribúdajú denne.

Portál je podporovaný i off-line, a to v odborných printových  médiách, účasťami  na výstavách, odborných  seminároch  a konferenciách.  Za  zmienku nesporne stoja aj mediálne partnerstvá s klastrami  a univerzitami príslušného odborného zamerania na Slovensku aj v Čechách.  


 Štatistiky 

 

 

 

 

 

 
 
 

Zdroj: Google Analytics

 

 
 
 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník