Jaké změny plánuje v zákoně o odpadech Ministerstvo životního prostředí?

  • 20.07.2021 - 20.07.2021 | online | Slovensko
NRK SOPK ve spolupráci s Poradcem podnikatele Vás zve na odborný webinář. Společně s Ing. Tomášem Schabjukom se během tohoto 2-hodinového webináře podíváme na připravované změny, které by měly přinést další revoluci v odpadovém hospodářství.

V otázkach vám prinášame výber  najdôležitejšieho, čo budeme preberať: Ako sa zmení zhromažďovanie odpadov? Plánuje ministerstvo zrušiť súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov? Kam by sa mal po novom zasielať sprievodný list nebezpečných odpadov? Čo by malo byť nové pre výrobcov a distribútorov obalov? Ako sa zmeny dotknú zberových spoločností a obcí? Na aký nový zber odpadov sa budú musieť obce a mestá pripraviť? Budú môcť podnikatelia aj naďalej voziť svoje odpady z obalov z komunálnych odpadov z iných zdrojov na zberný dvor? Navyše, ak máte aj vy akékoľvek ďalšie otázky, môžete ich s lektorom konzultovať počas celého priebehu webinára.

Miesto konania: Webinár, online

Dátum konania: 20. júl 2021, (utorok)

Lektor: Ing. Tomáš Schabjuk

Cena: 60€ s DPH na osobu

Program:

• Ako sa zmení zhromažďovanie odpadov?

• Plánuje ministerstvo zrušiť súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov?

• Kam by sa mal po novom zasielať sprievodný list nebezpečných odpadov?

• Čo by malo byť nové pre výrobcov a distribútorov obalov?

• Ako sa zmeny dotknú zberových spoločností a obcí?

• Na aký nový zber odpadov sa budú musieť obce a mestá pripraviť?

• Budú môcť podnikatelia aj naďalej voziť svoje odpady z obalov z komunálnych odpadov z iných zdrojov na zberný dvor?

• Spoločne sa pozrieme na pripravované zmeny. Síce ešte nie sú schválené, no ak sa schvália, bude to opäť podstatná zmena.

• Odpovede na otázky v rámci diskusie

Lektor: Ing. Tomáš Schabjuk – riaditeľ, spoločnosti Odpadový hospodár s.r.o. Pomáha a radí firmám a obciam, ako efektívnejšie nakladať s odpadmi. Študoval životné prostredie na TU vo Zvolene. Od roku 2007 pracuje v odpadovom
hospodárstve. Najskôr pre spoločnosť Marius Pedersen, a.s., neskôr  založil vlastnú spoločnosť Odpadový hospodár s.r.o.

Organizačné pokyny
Uzávierka prihlášok:
  Vašu záväznú prihlášku očakávame 5 dní pred konaním  seminára. V opačnom prípade Vám
nebudeme môcť garantovať miesto na webinári. Potvrdenie účasti: registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

V cene účastníckeho poplatku je zahrnutá organizačná príprava odborného školenia, pracovné materiály. Za každú
prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 5 dní pred konaním seminára,  TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083, VS: 200721.

Ako bonus získa každý účastník webináru:
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu. Videozáznam z webinára na 30 dní.

Organizačný garant: Ing. Ivan Belka, T: 037-7336754, F: 037-73 367 39, E: ivan.belka@sopk.sk  

REGISTRÁCIA »